รับเขียนจดหมายขอ「วีซ่า」ทุกประเทศ >> เริ่มต้น 350 บาท

4.93
ขายได้ 49 ครั้ง

รับเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ เพื่อขอวีซ่า หรืออื่นๆ สำหรับแนะนำตัว หรือจดหมายเยี่ยมเยียนญาติ รวมถึงจดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถออกภาษาอังกฤษให้ได้ ทำเป็นตัวอย่างให้บริษัทเซ็นได้) โดยมีประสบการณ์การขอวีซ่าและเตรียมเอกสารด้วยตนเองมาแล้วทั้งสหรัฐฯ ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย > เขียนครั้งเดียว สามารถนำไปแก้ไข ใช้งานได้เรื่อยๆ และรับปรึกษาการขอวีซ่า รวมถึงให้บริการกรอกข้อมูลสำหรับขอวีซ่าให้ในราคากันเอง พร้อมช่วยเตรียมเอกสาร >>>> เรทราคา ・・・จดหมายภาษาอังกฤษ 1-2 หน้า 350-500 บาท - จะได้ไฟล์ .pdf 500-650 บาท - จะได้ไฟล์ .pdf + .doc (สามารถนำไปแก้ไขได้) ・・・บริการกรอกใบสมัครวีซ่า และให้คำปรึกษา 500 บาท - กรอกในเว็บและส่งไฟล์ให้เป็น .pdf ・・・บริการพิมพ์งาน พิมพ์จดหมายอื่นๆ - ภาษาไทย 10 หน้า - 250 บาท - ภาษาอังกฤษ 10 หน้า - 300 บาท ****การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานฑูต รับปรึกษาและออกเอกสาร แต่ไม่สามารถการันตีว่าจะได้รับวีซ่า... แต่โดยทั่วไป การขอวีซ่าหากมีหลักฐานที่ชัดเจน มีจดหมายยืนยัน จะทำให้พิจารณาผ่านวีซ่าได้ง่าย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนจดหมายขอ「วีซ่า」ทุกประเทศ >> เริ่มต้น 350 บาท

  • 1. แจ้งรายละเอียดวีซ่าที่ต้องการ เพื่อประเมินราคา
  • 2. ชำระเงิน
แพ็กเกจ
จดหมายแนะนำตัว ภาษาอังกฤษ฿ 350
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จดหมายภาษาอังกฤษ สำหรับขอวีซ่า จำนวน 1 หน้า ไฟล์ .pdf *แก้ไขได้ 1 ครั้ง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
กรอกข้อมูล ให้คำปรึกษา และช่วยจัดเตรียมเอกสาร฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมเอกสารต่างๆ จนกว่าจะยื่นเอกสารสำเร็จ (ไม่รับยื่นเอกสารแทน)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
พิมพ์งานทั่วไป฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับพิมพ์จดหมาย พิมพ์งานทั่วไป ภาษาไทย จำนวน 10 หน้า 250 บาท เกิน 10 หน้า คิดหน้าละ 20 บาท


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!