Presentation Design for you! free infographic

รับทำ presentation ตามสไตล์ที่คุณต้องการ มีการทำอินโฟกราฟฟิกเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจสำหรับส่วนที่เป็นเนื้อหาตัวอักษรมาก ฟรี!! - จำนวน 1-15 สไลด์ : 650 บาท - มากกว่า 15 สไลด์ คิดเพิ่มสไลด์ละ 30 บาท - ระยะเวลาการทำงานสามารถพูดคุยตกลงกันได้ งานเร่ง งานช้า งานเรื่อยๆ - ราคาพิจารณาตามความยากง่ายและเวลา - แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (มากกว่านี้ คิดครั้งละ 100 บาท) - ไฟล์ที่ได้รับ ลูกค้าสามารถเลือกได้มากกว่า 1 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Presentation Design for you! free infographic

  • 1. แจ้งความต้องการของลูกค้า เช่น รูปแบบงานนำเสนอ โทนสี สไตล์ ฟ้อนต์ ฯ เป็นต้น (ถ้ามี หรือจะให้ทางเราแนะนำก็ได้)
  • 2. แจ้งระยะเวลาของงาน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจเดี่ยว
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งาน presentation สุดท้าย - ขนาดสไลด์ตามลูกค้าแจ้ง (16:9 / 4:3) - จำนวนสไลด์ 10-15 หรือมากกว่าตามที่ตกลง มีประเภทไฟล์ให้เลือกรับได้ดังนี้ (ไม่คิดราคาเพิ่ม) - pptx - PDF - JPG - PNG

ฟรีแลนซ์
Tunyaporn

จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถนัดการออกแบบ จัดวางข้อมูลและการใช้สี

07/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน