Powerpoint สไลด์นำเสนองาน

เน้นออกแบบเรียบๆ สบายตา คุมโทนไปในทิศทางเดียวกัน และตามความชอบของลูกค้าเป็นหลัก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Powerpoint สไลด์นำเสนองาน

  • 1. รับโจทย์และความต้องการของลูกค้า
  • 2. นำเสนอราคา
แพ็กเกจ
Presentation ทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ที่จะได้รับ 1.Presentation (Powerpoint) 2.Document File อาทิเช่น PDF, JPG ออกแบบรูปแบบตามที่ต้องการ แต่ไม่มีรูปภาพประกอบ

Presentation มีรูปภาพประกอบ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ไฟล์ที่จะได้รับ 1.Presentation (Powerpoint) 2.Document File อาทิเช่น PDF, JPG ออกแบบรูปแบบตามที่ต้องการ มีรูปภาพประกอบจากลูกค้า

Presentation มีรูปภาพประกอบ และ กราฟิก
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์ที่จะได้รับ 1.Presentation (Powerpoint) 2.Document File อาทิเช่น PDF, JPG ออกแบบรูปแบบตามที่ต้องการ แต่มีมีรูปภาพประกอบ และได้กราฟิกที่ฟรีแลนซ์จัดตามให้ตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่ลูกค้าได้นพเสนอมา

ฟรีแลนซ์
Tuktaoption

ทำงานกราฟิก 4 ปี โรงแรมห้าดาว โดยจบการศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีความถนัดทางด้านกราฟิก การออกแบบทุกประเภท รับผิดชอบงานลูกค้าเหมือนงานของตัวเอง ใจเขาใจเรา ทำสุดฝีมือตามความต้องการของลูกค้า เน้นใส่ใจรายละเอียดของงาน คุณภาพงานมาก่อนเสมอ

02/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
22 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน