สอนใช้โปรแกรม AutoCAD,3DsMax

เป็นการสอนการใช้โปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้น ทั้ง AutoCad และ 3Dsmax ให้ผู้ที่เรียนสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานและนำไปพัฒนาต่อเพิ่มเติมได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนใช้โปรแกรม AutoCAD,3DsMax

  • 1. คุยรายละเอียดการเรียน การสอน และตกลงราคา
  • 2. เรียนวันแรก สอนพื้นฐานในการใช้โปรแกรม พร้อมเอกสารประกอบการเรียน
แพ็กเกจ
Autocad
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

Autocad ราคา 3800 บาท จำนวน 12 ชั่วโมง เรียนทั้งหมด 4 ครั้ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด - อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม - เครื่องมือ และคีย์ลัดต่างๆ ภายในโปรแกรม - สอนการโปรแกรมใช้พื้นฐาน * มีเอกสารประกอบการเรียน และผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริงหลังจากจบคอร์สแล้ว ** ราคาไม่รวมค่าเดินทางไปสอนนอกสถานที่

3dsmax + Vray
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

3dsmax + Vray ราคา 4900 บาท จำนวน 15 ชั่วโมง เรียนทั้งหมด 5 ครั้ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด - อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม - เครื่องมือ และคีย์ลัดต่างๆ ภายในโปรแกรม - สอนการโปรแกรมใช้พื้นฐาน * มีเอกสารประกอบการเรียน และผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริงหลังจากจบคอร์สแล้ว ** ราคาไม่รวมค่าเดินทางไปสอนนอกสถานที่

Autocad + 3dsmax (vray)
ระยะเวลาในการทำงาน 9 วัน

Autocad + 3dsmax (vray) ราคา 8200 บาท จำนวน 27 ชั่วโมง เรียนทั้งหมด 9 ครั้ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด - อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม - เครื่องมือ และคีย์ลัดต่างๆ ภายในโปรแกรม - สอนการโปรแกรมใช้พื้นฐาน * มีเอกสารประกอบการเรียน และผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริงหลังจากจบคอร์สแล้ว ** ราคาไม่รวมค่าเดินทางไปสอนนอกสถานที่

ฟรีแลนซ์
Tuchchaya

เป็นนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 5 ศึกษาที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน