รับทำบัญชีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษา (ฟรี 1 ชม.)

บัญชีสำหรับนิติบุคคล - ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง - บันทึกรายการค้าประจำเดือน - จัดทำสมุดบัญชีซื้อ - สมุดบัญชีขาย - สมุดบัญชีรับเงิน - สมุดบัญชีจ่ายเงิน - สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย - สมุดรายวันทั่วไป - บัญชีแยกประเภท - จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ - จัดทำงบการเงิน - ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี บัญชีสำหรับบุคคลธรรมดา - ยื่นเอกสาร ภงด.90 , ภงด.91, ภงด.94 (ทางอินเตอร์เน็ต) - ให้รายละเอียดด้านภาษีบุคคลธรรมดา - ติดตาม ตรวจสอบผลการยื่นภาษีให้กับลูกค้าหลังจากที่่ยืนภาษีไปแล้ว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษา (ฟรี 1 ชม.)

  • 1. สอบถามรายละเอียดงานจากลูกค้า
  • 2. เช็คเอกสารที่ต้องบันทึกบัญชีหรือยื่นภาษีพร้อมเช็คเรดราคาที่ลูกค้าต้องจ่าย
แพ็กเกจ
สำหรับลูกค้า นิติบุคคล
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- งบการเงิน - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) - จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) - จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก) *** ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต *** ( ต้องใช้ User+Password ในการยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถ้าไม่มีทางเราจะทำเอกสารยื่นขอให้กับลูกค้า คิดค่าบริการ 2,000 บาท)

สำหรับลูกค้า บุคคลธรรมดา
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- จัดทำ ภงด.90 ภงด.91 ภงด.94 - ติดตามข้อมูลหลังการยื่นภาษี - ให้ความรู้ภาษีบุคคลธรรมดา - ให้ข้อมูลและอัปเดตการหักลดหย่อนภาษีประจำปีล่าสุด

ฟรีแลนซ์
Tabtim

นักบัญชี มีลายเส้นผู้ทำบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษีและบัญชี

08/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน