2D Motion Graphic/Infographic

- เริ่มต้น 3000 บาท ความยาว 30 วินาที -หากเกินจะคิดตามความเหมาะสม ***การทำงาน*** - ลูกค้าส่งรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูล ตัวอย่างงาน หรือสไตล์งานที่ต้องการ สิ่งที่ลูกค้าควรจะมีคือ storyboard,script และเสียงพากษ์ (หากไม่มีเสียงพากษ์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) - ตกลงราคาและ ประเมินระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดการทำงาน (ประมาณ4-7 วัน) - เริ่มทำงานตาม storyboard - ใส่เสียงพากษ์ และซาวด์เอฟเฟค - ส่งงานให้ลูกค้าตรวจ - การแก้งานจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500-1000 บาท (ถ้าแก้ไม่เยอะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- เริ่มต้น 3000 บาท ความยาว 30 วินาที -หากเกินจะคิดตามความเหมาะสม

ฟรีแลนซ์
peeranut

รับทำ motion graphic รับปั้น 3d model มีความสามารถในการใช้โปรแกรม maya ได้เป็นอย่างดี

07/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน