งานวาดภาพประกอบ manga comic

เป็นงานที่ผ่านการรับอิทธิพลมาจาก comic manga รวมถึงการรับวัฒนธรรมต่างๆ ในช่วงยุคปี 2000 โดยชิ้นงานจะเป็นการเขียนเป็น digital painting

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานวาดภาพประกอบ manga comic

  • 1. รับความต้องการของลูกค้า
  • 2. ประเมินราคาจากเนื้อหา ขนาด และความละเอียดของงาน
แพ็กเกจ
เริ่มต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จำนวนงาน 1 ชิ้น ไฟล์ .jpg , .png , .pdf ความละเอียด 300dpi

ขั้น 2
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

จำนวนงาน 1 ชิ้น ไฟล์ .jpg , .png , .pdf ความละเอียด 300dpi

ขั้น 3
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

จำนวนงาน 1 ชิ้น ไฟล์ .jpg , .png , .pdf ความละเอียด 300dpi

ฟรีแลนซ์
ธีรภัทร

ผมชื่อ ธีรภัทร โดยปกติจะใช้นามปากกาว่า Project T จบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะสถาปัตย์ ถาควิชาวิจิตรศิลป์ ปัจจุบันเป็น graphic designer และ illustrator นอกจากนี้รับทำงานศิลปะได้ทุประเภท ทั้งเพ้น พิมพ์ ปั้น หรือถึงงานสื่อต่างๆ รวมไปถึง motion animation งานจัดแสดง

05/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน