รับงานที่ปรึกษาระบบมาตรฐานด้าน Quality and Food Safety Consultant เช่น GMP/HACCP/ISO/BRCGS

ระบบมาตรฐานด้านคุณภาพและอาหารปลอดภัยที่เรารับเป็นที่ปรึกษาดังนี้ 1. GMP 2. HACCP 3. ISO 22000: Food safety management 4. FSSC 22000: Food Safety Management System (FSMS) 5. British Retail Consortium Global Standard (BRCGS) 6. ISO 9001: Quality Management System 7. ISO 14001: Environmental Management System (EMS) 8. ระบบมาตรฐานอื่นๆ หลังจากตกลงจ้างดำเนินงาน จะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1. เข้าไปตรวจสอบหน้างาน ตรวจเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (วันละ 5,000 บาท* หรือ ฟรีสำหรับเหมาจ่ายทั้งโครงการ) 2. จัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด (In-house Training*) 3. แนะนำวางระบบ เตรียมเอกสารทั้งหมด และให้คำปรึกษาทุกหน่วยงาน (วันละ 5,000 บาท*) 4. ส่งต่อเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำให้เสร็จสมบูรณ์ 5. ทวนสอบเอกสารในระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้ง (Document Review) 6. การนำระบบมาใช้งานจริง (Imprementation) 7. ให้คำปรึกษาและจัดอบรมหลักสูตร Internal Audit** 8. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทบทวนระบบการบริหาร (Management Review) 9. ตรวจสอบระบบก่อนที่จะเข้าสู่การรับรองจากหน่วยงานที่รับรองระบบ (Pre-audit)** 10. ร่วมแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับรองระบบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานที่ปรึกษาระบบมาตรฐานด้าน Quality and Food Safety Consultant เช่น GMP/HACCP/ISO/BRCGS

  • 1. คุยรายละเอียดและขอบข่ายของงานเบื้องต้นทางแชทหรือโทรศัพท์ หรืออาจมีการต้องเข้าไปตรวจสอบหน้างาน เพื่อดูความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
  • 2. ทำการเสนอราคาตามขอบข่ายที่ได้คุยรายละเอียดเบื้องต้น และทำแผนการเข้าดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

นัดหมายวันเข้าไปตรวจสอบหน้างาน ทั้งโครงสร้างอาคาร เอกสารต่างๆ ที่ต้องดำเนินการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนโครงการ

ฟรีแลนซ์
TotalSystemConsultant

- มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทอุตสาหกรรมกวา 10 ปี - เป็นที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพและอาหารปลอดภัยกว่า 10 บริษัท - ถนัดการจัดการระบบในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบครบวงจร

07/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน