รับพิมพ์งานทุกชนิด คีย์ข้อมูล ทำสไลด์นำเสนอ Power point ถอดเทปเสียง รับทำโปสเตอร์/แผ่นพับ

สวัสดีค่ะ เรายินดีให้บริการพิมพ์งานเอกสารทุกชนิด ไม่มีข้อมูลเราก็พร้อมช่วยเหลือให้คำแนะนำ ยินดีรับงานรีบ งานเร่ง หากพิมพ์งานทำสไลด์นำเสนอไม่ทัน เราพร้อมเนรมิตงานคุณภาพให้คุณได้ - พิมพ์งานทุกชนิดลงโปรแกรม Microsoft word ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากไฟล์ PDF รูปภาพ หรือถอดคำพูดจากเทปเสียง - คีย์ข้อมูลสร้างกราฟในโปรแกรม Microsoft excel - หาข้อมูลทำรายงาน ทบทวนวรรณกรรม - ทำสไลด์นำเสนอ Power point กำหนดรูปแบบ โทนสี ตามที่ต้องการได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานทุกชนิด คีย์ข้อมูล ทำสไลด์นำเสนอ Power point ถอดเทปเสียง รับทำโปสเตอร์/แผ่นพับ

  • 1. รับบรีฟรายละเอียดเกี่ยวกับงาน : ลูกค้าแจ้งความต้องการเกี่ยวกับงานอย่างละเอียดเพื่อให้ได้งานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น ระยะขอบกระดาษ การใส่เลขหน้า รูปแบบไฟล์ที่ต้องการ โทนสี ฟ้อน (ถ้ามี) เป็นต้น พร้อมส่งข้อมูล ไฟล์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน
  • 2. ตกลงราคาและวันเวลาในการส่งมอบงาน : ราคาจะขึ้นอยู่กับปริมาณงาน ความยาก และระยะเวลาที่ทำงาน หากเป็นงานด่วนให้ลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะ
แพ็กเกจ
พิมพ์งานตามต้นฉบับ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิมพ์ข้อมูลในโปรแกรม Microsoft word, คีย์ข้อมูลลงใน Microsoft excel หรือโปรแกรมอื่น ๆ สามารถแจ้งได้นะคะ 1. พิมพ์เฉพาะข้อความ - ราคาเริ่มต้น 250 บาท 2. พิมพ์เอกสารที่มีทั้งข้อความ สมการ สูตรวิทยาศาสตร์ ตาราง - ราคาเริ่มต้น 290 บาท *ทั้งนี้ราคางานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและข้อมูลที่พิมพ์ *ปริมาณงานไม่เกิน 30 หน้าA4 ใช้เวลา 2-4 วัน **หากเป็นงานเร่งด่วนมาก (ต้องการภายใน 1 วันหรือครึ่งวัน) มีค่าบริการเพิ่มเริ่มต้น 200 บาท

พิมพ์รายงาน หาข้อมูลทำรายงาน และทำสไลด์นำเสนอ PowerPoint (เฉพาะงานภาษาไทย)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1. พิมพ์รายงาน จัดรูปเล่ม - ลูกค้ามีข้อมูลให้ ราคาเริ่มต้น 290 บาท - ลูกค้าไม่มีข้อมูลให้ ฟรีแลนซ์หาข้อมูลเอง ราคาเริ่มต้น 390 บาท 2. ทำสไลด์นำเสนอ PowerPoint - ลูกค้ามีข้อมูลให้ ราคาเริ่มต้น 290 บาท - ลูกค้าไม่มีข้อมูลให้ ฟรีแลนซ์หาข้อมูลเอง ราคาเริ่มต้น 390 บาท *ทั้งนี้ราคางานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและหัวข้อในการค้นหาข้อมูล *ปริมาณงานไม่เกิน 30 หน้าA4/ 20 สไลด์ ใช้เวลา 2-5 วัน **หากเป็นงานเร่งด่วนมาก (ต้องการภายใน 1 วันหรือครึ่งวัน) มีค่าบริการเพิ่มเริ่มต้น 200 บาท

ทบทวนวรรณกรรม ถอดเทปเสียง และออกแบบโปสเตอร์/แผ่นพับ (เฉพาะงานภาษาไทย)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1. ทบทวนวรรณกรรม - ลูกค้ามีข้อมูลให้ ราคาเริ่มต้น 390 บาท - ลูกค้าไม่มีข้อมูลให้ ราคาเริ่มต้น 490 บาท 2. ถอดเทปเสียง - ราคาเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่กับความยาวของเทป 3. โปสเตอร์แผ่นพับ - ลูกค้ามีข้อมูลให้ ราคาเริ่มต้น 390 บาท - ลูกค้าไม่มีข้อมูลให้ ราคาเริ่มต้น 490 บาท *ทั้งนี้ราคางานขึ้นอยู่กับปริมาณงานและหัวข้อในการค้นหาข้อมูล *ปริมาณงานไม่เกิน 30 หน้าA4/ความยาวเทปไม่เกิน 1 ชั่วโมงใช้เวลา 2-5 วัน **หากเป็นงานเร่งด่วนมาก (ต้องการภายใน 1 วันหรือครึ่งวัน) มีค่าบริการเพิ่มเริ่มต้น 200 บาท

ฟรีแลนซ์
YANEE

จบจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรตินิยมอันดับ 2 มีประสบการณ์ในการทำงานเอกสาร งานวิจัย คุยง่าย พร้อมทำงานทุกรูปแบบ

04/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
11 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน