PHOTOSHOP & RETOUCH

ความถนัดของงานส่วนใหญ่เป็นการนำภาพของตัวบุคคลมารีทัชทำในแนวทางต่าง เช่นการรีทัชใส่หัวกระโหลกระหว่างหน้าคน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ส่งให้ตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ละงานจะคิดกับลูกค้าว่างานจะอยู่ในเงื่อนไขของแพ็คเกจให้ก่อนเสมอ และเวลาในการทำงานจะเว้นให้ให้หนึ่งวันตามที่เว็บกำหนดเสมอจะไม่รับงานทับซ้อน(นอกจากมาจากลูกค้าคนเดียวกันแล้วต้องการงานเวลาต่างกัน) แก้งานได้ตามแพ็คต่างๆ งานด่วนนั้นจะคิดเงินเป็นเวลาที่ต้องการงานโดยจะนับเป็น ((จำนวนเวลาสูงสุดของแพ็ค+เวลาแก้งาน)/เวลาที่ต้องส่งหลังจากการจ้างงานสำเร็จ)*(ราคาแพ็ค*1.75) ตัวอย่างเช่น -แพ็คเล็กใช้เวลา 3ชม.ในการทำบวกกับเวลาแก้อีก1 ชม. เท่า 4 ชม. -ลูกค้าเริ่มตกลงงานเสร็จ 20.00 ต้องการงาน ก่อนตี1 คิดเป็น 3 ชม. -ราคาแพ็คเล็ก เท่ากับ 250 บาท - (4/3)*(250*1.75)=437.5บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ PHOTOSHOP & RETOUCH

  • 1. ตกลงแนวทางงานที่ลูกค้าต้องการ และขนาด
  • 2. นำแบบร่างมาเสนอลูกค้าว่างานจะประมาณไหน
แพ็กเกจ
แพ็คเล็ก
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1 ชื้นงาน 1000-1500 pixel ประเภทภาพ .png, .jpg แก้งานได้3-4ครั้ง ระยะเวลางาน 1-3 ชม. ไม่รวมเวลาในแก้งาน (บวกลบเวลาแก้งาน ครึ่งชม.ถึง1ชม.) ไฟล์ที่จะส่งให้เป็นไฟล์จามที่ลูกค้าต้องการทั้ง ps หรือ ai (แพ็คนี้งานที่ไม่มีความระเอียดมาก ไม่ต้องสร้าง ฉากหลังใหม่หรือมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน และไม่รวมงานที่นำรูปมาทำเป็นตัวอักษรเหมือนในภาพตัวอย่างเนื่องจากเวลาแล้วตวามระเอียดคำเกี่ยวกับบุคคลใช้เวลานาน )

แพ็คกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1 ชื้นงาน ขนาดภาพ 1500-2500 pixel ประเภทภาพ .png, .jpg ระยะเวลางาน 3-5 ชม. ไม่รวมเวลาในแก้งาน (บวกลบเวลาแก้งาน 1ชม.ถึง1ชม.ครึ่ง) แก้งานได้3-4ครั้ง ไฟล์ที่จะส่งให้เป็นไฟล์จามที่ลูกค้าต้องการทั้ง ps หรือ ai (แพ็คนี้งานที่มีความระเอียดกลางคิดจากระยะเวลาความระเอียดของงาน เช่น ต้องสร้าง ฉากหลังใหม่หรือมีขั้นตอนซับซ้อนขึ้น เป็นต้น และไม่รวมงานที่นำรูปมาทำเป็นตัวอักษรเหมือนในภาพตัวอย่างเนื่องจากเวลาแล้วตวามระเอียดคำเกี่ยวกับบุคคลใช้เวลานาน)

แพ็คใหญ่
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1 ชื้นงาน ขนาดภาพ 2500 pixel ขึ้นไป ประเภทภาพ .png, .jpg ระยะเวลางาน 5 ชม.ขึ้นไป ชม. ไม่รวมเวลาในแก้งาน (บวกลบเวลาแก้งาน 1ชม.ถึง 2ชม) แก้งานได้4-5ครั้ง ไฟล์ที่จะส่งให้เป็นไฟล์จามที่ลูกค้าต้องการทั้ง ps หรือ ai (แพ็คนี้งานที่มีความระเอียดมากคิดจากระยะเวลาความระเอียดของงาน เช่น ต้องสร้างฉากหลังใหม่และทำฉากที่ซับซ้อนขึ้นไปหรือมีขั้นตอนซับซ้อนขึ้น เป็นต้น )

ฟรีแลนซ์
TRIPLEP

สวัสดีครับ ผมภูผ่นะครับ แนวงานที่ถนัดก็จะเป็นไดคัท&photoshop ส่วนใหญ่จะเป็นงานตัดแต่งตัวรูปของบุคคล ถ้าอยากสร้างโลกที่เป็นของคุณก็ติดต่อมานะครับ

11/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน