รับเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

รับเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม และสำรวจกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น กลุ่มคนทำงาน กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มชาวบ้านทั่วไป เป็นต้น เพื่อตอบแบบสอบถามให้ (Google Form) เพื่อใช้ในงานวิจัย, ปริญญานิพนธ์, วิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์, Thesis, ธุรกิจ, Sme, โครงการ, การสำรวจเพื่อประเมินวัดผลในกิจกรรมการต่างๆ รวมไปถึงเพื่อดำเนินการด้านธุรกิจ เป็นต้น ***ในการสำรวจตอบแบบสอบถาม ทางฟรีแลนซ์ขออนุญาติไม่รับแบบสอบถามที่ถามข้อมูลส่วนตัว อาทิเช่น ที่อยู่ อีเมล์ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

  • 1. คุยรายละเอียดของาน
  • 2. คุณลูกค้าส่งแบบสอบถามให้พิจารณา เพื่อประเมินราคา
แพ็กเกจ
คิดตามจำนวนข้อ และรูปแบบของแบบสอบถาม ต่อชุด (ยกตัวอย่างเช่น มีจำนวนข้อไม่เกิน 10 ข้อ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ข้อมูลจากการสำรวจแบบสอบถาม (Google Form) ทุกชุดทุกหัวข้อทุกเรื่องที่ส่งมาให้ทางฟรีแลนซ์ทำ ***ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 7 บาท***

คิดตามจำนวนข้อ และรูปแบบของแบบสอบถาม ต่อชุด (ยกตัวอย่างเช่น มีจำนวนข้อมากกว่า 10 ข้อ แต่ไม่เกิน 30 ข้อ)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ข้อมูลจากการสำรวจแบบสอบถาม (Google Form) ทุกชุดทุกหัวข้อทุกเรื่องที่ส่งมาให้ทางฟรีแลนซ์ทำ ***ราคาจะเริ่มต้นที่ชุดละ 10-17 บาท***

คิดตามจำนวนข้อ และรูปแบบของแบบสอบถาม ต่อชุด (ยกตัวอย่างเช่น มีจำนวนข้อมากกว่า 30 ข้อ แต่ไม่เกิน 100 ข้อ)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ข้อมูลจากการสำรวจแบบสอบถาม (Google Form) ทุกชุดทุกหัวข้อทุกเรื่องที่ส่งมาให้ทางฟรีแลนซ์ทำ ***ราคาจะเริ่มต้นที่ชุดละ 17-40 บาท***

ฟรีแลนซ์
ตรีภพ

ผมนายตรีภพ มะณีกลม ใช้งานโปรแกรม photoshop, illustrator, microsoft Excel, word, PowerPoint, และตัดต่อวีดีโอ ผมจะเอาความสามารถนี้มาช่วยธุรกิจของคุณ ให้คุณเอาเวลาไปคิดไอเดียพัฒนาธุรกิจของคุณอย่างเต็มที่

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน