เทรนเนอร์ส่วนตัว (Personal Trainer)

ลดน้ำหนัก/กระชับสัดส่วน/เพิ่มความแข็งแรง/เปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จบจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การสอน 7 ปี - Thai Boxing for Cardio Exercise - Resistance Training - Cross Training / Functional Training - Certified Personal Trainer (Fitness Innovations Thailand)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เทรนเนอร์ส่วนตัว (Personal Trainer)

  • 1. คุยรายละเอียดเพื่อทดลองเทรนฟรี 1 ครั้ง
  • 2. ทดสอบสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น(ทำหรือไม่ก็ได้)/วัดองค์ประกอบร่างกาย/ทดลองเทรนเพื่อประเมินความพร้อมการออกกำลังกายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
แพ็กเกจ
เทรน 1 ครั้ง
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เทรน 1 ครั้ง (1ครั้งเท่ากับ 1 ชั่วโมง) 1 โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อคุณโดยเฉพาะ(ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้) 2 มีการบ้าน/แบบฝึกหัดให้สม่ำเสมอเพื่อพัฒนาการที่รวดเร็ว 3 ให้คำแนะนำทางโภชนาการเบื้องต้นที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

เทรน 12 ครั้ง
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

เทรน 12 ครั้ง (1ครั้งเท่ากับ 1 ชั่วโมง) 1 โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อคุณโดยเฉพาะ(ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้) 2 มีการบ้าน/แบบฝึกหัดให้สม่ำเสมอเพื่อพัฒนาการที่รวดเร็ว 3 ให้คำแนะนำทางโภชนาการเบื้องต้นที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ 4 ประหยัดขึ้น 1,200 บาท(เทียบกับราคารายครั้ง)

เทรน 24 ครั้ง
ระยะเวลาในการทำงาน 24 วัน

เทรน 24 ครั้ง (1ครั้งเท่ากับ 1 ชั่วโมง) 1 โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อคุณโดยเฉพาะ(ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้) 2 มีการบ้าน/แบบฝึกหัดให้สม่ำเสมอเพื่อพัฒนาการที่รวดเร็ว 3 ให้คำแนะนำทางโภชนาการเบื้องต้นที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ 4 ประหยัดขึ้น 4,800 บาท(เทียบกับราคารายครั้ง)

ฟรีแลนซ์
Chayatorn

สอนออกกำลังกาย ลดไขมัน/กระชับสัดส่วน เพิ่มความแข็งแรง/เปลี่ยนแปลงรูปร่าง จบจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การสอน6-7ปี - Thai Boxing for Cardio Exercise - Resistance Training - Cross Training / Functional Training - Certified Personal Trainer (Fitness Innovations Thailand)

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน