Business Consult - ร้านกาแฟ

รับให้คำปรึกษาทางธุรกิจกาแฟ ในรูปแบบ One-Stop Service ตั้งแต่วาง Layout, ออกแบบเครื่องดื่ม, เทรนนิ่ง, การตลาด และ flow operation

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Business Consult - ร้านกาแฟ

  • 1. ให้คำปรึกษาเพื่อหา Concept ความต้องการของลูกค้า
  • 2. วาง Budget
แพ็กเกจ
Full - Course
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

- วาง Layout ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้การทำงานเป็น Flow - จัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์ ตามความเหมาะสมของงบประมาณ - ออกแบบ Training พนักงานให้ - ออกแบบเครื่องดื่ม ร้อน เย็น + 1 Signature Menu - จัดทำ branding development plans - จัดทำ Business plans ให้อย่างรอบด้าน - ฟรี ! เมล็ดกาแฟล๊อตแรกตอนเปิดร้าน - ให้คำปรึกษาฟรี เพื่อพัฒนาต่อไปหลังจากเปิดร้านแล้ว ทีมงานประกอบด้วยแชมป์บาริสต้า และ ที่ปรึกษาทางธุรกิจจากบริษัทชั้นนำของโลก

Half Course
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

- วาง Layout ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้การทำงานเป็น Flow - จัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์ ตามความเหมาะสมของงบประมาณ - ออกแบบ Training พนักงานให้ - ออกแบบเครื่องดื่ม ร้อน เย็น - จัดทำ Business plans ให้อย่างรอบด้าน ให้คำปรึกษาฟรี เพื่อพัฒนาต่อไปหลังจากเปิดร้านแล้ว ทีมงานประกอบด้วยแชมป์บาริสต้า และ ที่ปรึกษาทางธุรกิจจากบริษัทชั้นนำของโลก

Support Course
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ออดิทพร้อมข้อเสนอแนะ ในเรื่องของ - รสชาติ - Flow การทำงาน - Business model - วัตถุดิบ - การตลาด

ฟรีแลนซ์
Tariq

Education : BA (Hons) Business and Management - UOS (Singapore), 1st class honors (เกียรตินิยมอันดับ1) Experienced: เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัทชั้นนำของโลก - ดูแล Projects จาก 4 อุตสหกรรมภายในองค์กร [กลยุทธ์ และ ติดตามปัญหาเพื่อแก้ไขตามที่ได้รับมอบหมาย] เป็นที่ปรึกษาธุรกิจมามากกว่า 1000 ชั่วโมง

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน