รับตรวจทานและแก้ไขบรรณานุกรม (Reference) ทุกรูปแบบ ♦♦ งานด่วนไม่บวกราคา ♦♦

รับตรวจทานและแก้ไขบรรณานุกรม (Reference) ทั้งภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ของรายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิจัย บทความวิชาการ และอื่น ๆ ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่แต่ละสถาบันหรือหน่วยงานกำหนด ♦♦ งานด่วนสามารถพูดคุยกันได้ค่ะ ไม่บวกราคา ♦♦

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจทานและแก้ไขบรรณานุกรม (Reference) ทุกรูปแบบ ♦♦ งานด่วนไม่บวกราคา ♦♦

  • 1. สอบถามพูดคุย เพื่อตกลงราคากัน
  • 2. ส่งเนื้อหาที่อ้างอิง บรรณานุกรม และรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของสถาบัน/หน่วยงานมาให้ (ถ้ามี)
แพ็กเกจ
บรรณานุกรมภาษาไทย จำนวน 1 หน้า (ไม่ด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จะได้รับบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามรูปแบบที่สถาบัน/หน่วยงานกำหนด 💕 ได้ทั้งไฟล์ word และ pdf 💕

บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ จำนวน 1 หน้า (ไม่ด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จะได้รับบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามรูปแบบที่สถาบัน/หน่วยงานกำหนด 💕 ได้ทั้งไฟล์ word และ pdf 💕

บรรณานุกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 หน้า (ไม่ด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จะได้รับบรรณานุกรมที่ถูกต้องตามรูปแบบที่สถาบัน/หน่วยงานกำหนด 💕 ได้ทั้งไฟล์ word และ pdf 💕

ฟรีแลนซ์
Thanyaphat

มีประสบการณ์การทำงานวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ การเขียนรูปเล่มงานวิจัยและบรรณานุกรมในรูปแบบ APA รวมทั้งสามารถตรวจทาน-แก้ไขบรรณานุกรมในรูปแบบอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีความรู้ในการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ผ่าน Google Forms

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน