เขียน สูตร/VBA บน Excel สำหรับงานทางการเงิน/บัญชี

- ติดต่อคุย Scope งานเบื้องต้นเพื่อรับทราบรายละเอียดของเงิน - ประเมินราคางาน - ตกลงทำสัญญา/รับงาน - ส่งมอบงานเพื่อตรวจสอบ - แก้ไข/เพิ่มเติม ตามที่ลูกค้าต้องการ (หากเกิน Scope ของงานที่คุยกันตอนเริ่มต้นมากเกินไปขอสงวนสิทธิไม่เพิ่มรายละเอียดให้ แต่ยินดีแก้งานให้หากอยู่ภายใต้ Scope ของงานตามที่ตกลง)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานด้านออกแบบฐานข้อมูลบน Excel หรือมีการจัดการฐานข้อมูลบน Excel โดย Code ของ VBA รวมทั้งหมดไม่เกิน 200 บรรทัด หรือ มี Sheet ที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 5 Sheet

ฟรีแลนซ์
Pasan

Experienced Financial Analyst/Banker with strong IT and Engineering background

07/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน