วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติศาสตร์

รับวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบสมมติฐาน และเเก้ปัญหาทางสถิติศาสตร์ ได้เเก่ 1.สถิติ (Statistics) 2.เซตและการให้เหตุผล (Set and reasoning) 3.ตรรกศาสตร์ (logical) 4.ความน่าจะเป็น (Probability) สามารถเลือกรูปแบบงานได้เเก่ 1.วิเคราะห์ข้อมูล เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีความชำนาญในการใช้ตัวสถิติทดสอบในการวิเคราะห์ โดยเเจ้งเพียงตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบพร้อมข้อมูลเท่านั้น 2.วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานผล เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีความรู้ทางสถิต โดยลูกค้าเเจ้งข้อสงสัยที่ต้องการทราบ(สมมติฐาน) เเละข้อมูล ทางเราจะตอบกลับข้อสงสัยของปัญหา 3.วิเคราะห์ข้อมูลแบบสมบูรณ์ เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ทำวิจัย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติศาสตร์

  • 1. คุณลูกค้าส่งโครงร่างงานวิจัยหรืออธิบายแนวทางการวิจัย พร้อมบอกชนิดของงานหรือแพ็กเกจที่ต้องการ
  • 2. เราจะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของงานเเละประเมิณราคากลับไป
แพ็กเกจ
เเพ็กเกจที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์ Output และ MS Word ที่มีPrintout และผลการวิเคราะห์

เเพ็กเกจที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมเขียนรายงานผล
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แก้ไขงาน 1 ครั้ง ลูกค้าจะได้ไฟล์งาน Output และ MS Word โดยภายใน MS Word จะมี 1.การทดสอบ assumption 2.การทดสอบทางสถิติ 3.Printout 4.ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 5.รายงานผล

เเพ็กเกจที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสมบูรณ์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แก้ไขงาน 2 ครั้ง ลูกค้าจะได้ไฟล์งาน Output และ MS Word โดยภายใน MS Word จะมี 1.ตั้งปัญหา 2.ตั้งสมมติฐาน 3.การทดสอบ assumption 4.การทดสอบทางสถิติ 5.Printout 6.ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ 7.ตอบปัญหาและรายงานผล

ฟรีแลนซ์
โตโต้

ชื่อ โตโต้ นายธิติวุฒิ ชูเสน ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Statistics) เซตและการให้เหตุผล (Set and reasoning) ตรรกศาสตร์ (logical) และความน่าจะเป็น (Probability) ความสนใจได้เเก่ การเกร็งกำไร หมากรุกสากล โปกเกอร์ และตอนนี้โสด

11/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน