รับพิมพ์งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- รับพิมพ์งานด้วย Microsoft Word ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดรูปแบบหน้ากระดาษ - สามารถพิมพ์สมการทางคณิตศาสตร์ หรือ รูปภาพอื่น ๆ (สอบถามเพิ่มเติม) - ส่งงานเป็นไฟล์ประเภท docx และ pdf - สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง - สาสามารถรับงานด่วนได้ (สอบถามเพิ่มเติม)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • 1. แจ้งรายละเอียดและข้อมูล
  • 2. เสนอราคาและตกลงราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- เริ่มต้นหน้าละ 10 บาท (ขนาดกระดาษ A4 และหากมีรูปภาพหรือสมการคณิตศาสตร์ตกลงเพิ่มเติม) - ตรวจงานผ่าน Link Online - ส่งงานเป็นไฟล์ docx และ pdf - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ฟรีแลนซ์
Manussawee

หารายได้นอกเหนือจากงานประจำครับ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้ Word และสามารถใช้ Powerpoint ได้ปานกลาง

08/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน