milestone

[สร้าง/แก้ไข] Web Application Java Javascript Angular Vuejs Nuxtjs Nodejs PHP Laravel Codeigniter

รับพัฒนาและแก้ไขงาน Web Application เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยมีเทคโนโลยีดังนี้ #Javascript/Typescript - Angular - Vuejs - Nuxtjs - Jquery #UI - Bootstrap #Java - EJB - JSP/Servlet - Spring MVC - JSF 2 + PrimeFaces 5 - Struts 2 #NodeJS - Express #PHP - Laravel - Codeigniter - เรามีทีมงานที่พร้อมรับงานได้ตลอด - การพัฒนาระบบในส่วนของโค้ด เราจะเขียนให้เป็นกลางมีความยืดหยุ่นและเข้าใจง่ายที่สุด ลูกค้าสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ง่าย - ระบบทั้งหมดที่เราพัฒนาจะรองรับ Responsive คือใช้ได้ทั้ง Desktop และ Mobile - สามารถให้คำปรึกษาในระบบงานที่ลูกค้าต้องการ ตั้งแต่การเริ่มต้นทำงาน เก็บข้อมูล และการดูแลรักษาระบบ - ระยะเวลาของชิ้นงานขึ้นอยู่กับการร่วมมือของลูกค้า ความยากง่ายของงาน - ในการนำระบบขึ้นสู่ Server อาจจะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเนื้องาน เช่น นำระบบขึ้นสู่ Amazon Web Services (ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเกิดขึ้น) โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลูกค้าต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ [สร้าง/แก้ไข] Web Application Java Javascript Angular Vuejs Nuxtjs Nodejs PHP Laravel Codeigniter

  • 1. พูดคุยสอบถาม ความต้องการของลูกค้า และกำหนดขอบเขตงาน
  • 2. สรุปรายละเอียดงาน ประเมินราคา และระยะเวลา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- ซอสโค้ดทั้งหมด - เอกสารการใช้งาน - การรับประกันคุณภาพงานตามระยะเวลาที่กำหนด - การดูแลที่จริงใจและต่อเนื่องจากเรา

ฟรีแลนซ์
Wuttipong

สวัสดีครับผม ท๊อป ครับ เป็น Full Stack Developer ทำตั้งแต่ ออกแบบ เขียนโค้ด และติดตั้งเซิฟเวอร์ ความสามารถหลักของผมคือ Java ครับ ผมอยู่กับภาษานี้ก็ 10 กว่าปีแล้วครับ และ PHP Wordpress Angular Vue.js และอื่นๆ ผมชอบเรียนรู้ และผมเป็นเจ้าของบริษัท ท๊อปเทค 777 จำกัด เพื่อรองรับลูกค้าที่หลากหลายด้วยครับ

12/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน