รับออกแบบภายใน Retail Shop ตามห้างต่างๆ / Exhibition / บูธแสดงสินค้า / Furniture Build-in และลอยตัว

1. 3D Present ภายใน ราคาเริ่มต้น 2500 บาท 2. แบบสำหรับก่อสร้าง(แปลน,รูปด้าน,Detail,Fur) ตรม. 350-700 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้องาน 3. แบบ Furniture อย่างเดียว ชิ้นละ 500-1000 บาท --------------------------- สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง --------------------------- ทางลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลสำหรับทำการออกแบบดังนี้ 1. ข้อมูลสำหรับการทำ Design ( ภาพ Concept,Theme,Image,Material ) 2. ข้อมูลสำหรับการทำแบบ ระยะของพื้นที (กว้าง x ยาว x สูง) ไฟล์ Auto cad และภาพถ่ายหน้างาน ***ทางเรายินดีให้คำแนะนำเรื่องข้อมูลกับทางลูกค้านะครับ***

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบภายใน Retail Shop ตามห้างต่างๆ / Exhibition / บูธแสดงสินค้า / Furniture Build-in และลอยตัว

  • 1. รับ BRIEF พร้อมข้อมูลสำหรับการออกแบบจากลูกค้า ( ขนาดพื้นที่ , Concept,Theme,Image,Material )
  • 2. เสนอราคากับทางลูกค้า
แพ็กเกจ
3D Package >> 3D Present ภายใน (ราคาเริ่มต้น 2500 บาท)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ทางลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลสำหรับทำการออกแบบดังนี้ 1. ข้อมูลสำหรับการทำ Design ( ภาพ Concept,Theme,Image,Material ) ***ทางเรายินดีให้คำแนะนำเรื่องข้อมูลกับทางลูกค้านะครับ*** ลูกค้าจะได้รับ - ภาพ Perspcrtive ในรูปแบบไฟล์ .JPG - สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง - ในกรณีที่แก้ไขเพิ่มเติมจากที่กำหนด คิดราคา 30% ของราคาค่าจ้าง

FORCON Package >> แบบก่อสร้าง (ตรม. 350-700 บาท)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ราคาตรม. 350-700 ขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้องาน ทางลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลสำหรับทำการออกแบบดังนี้ 1. ข้อมูลสำหรับการทำ Design ( ภาพ Concept,Theme,Image,Material ) 2. ข้อมูลสำหรับการทำแบบ ระยะของพื้นที (กว้าง x ยาว x สูง) ไฟล์ Auto cad และภาพถ่ายหน้างาน **ทางเรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องข้อมูลครับ** ลูกค้าจะได้รับ - แบบสำหรับก่อสร้าง(แปลน,รูปด้าน,Detail,Fur) ในรูปแบบไฟล์ .PDF - สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง - ในกรณีที่แก้ไขเพิ่มเติมจากที่กำหนด คิดราคา 30% ของราคาค่าจ้าง

Drawing Furniture Package >> (500-1000 บาท/ชิ้นงาน)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ทางลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลสำหรับทำการออกแบบดังนี้ 1. ข้อมูลสำหรับการทำแบบ ระยะของพื้นที (กว้าง x ยาว x สูง) ภาพตัวอย่างและวัสดุ ลูกค้าจะได้รับ - แบบสำหรับก่อสร้างในรูปแบบไฟล์ .PDF - สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง - ในกรณีที่แก้ไขเพิ่มเติมจากที่กำหนด คิดราคา 30% ของราคาค่าจ้าง

ฟรีแลนซ์
Suttipong

นักออกแบบที่มีความถนัดในเรื่องการออกแบบงานในด้าน Commercial เช่น #Booth & Exhibition #Kiosk #Shop #Furniture #Office ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า พวกเราทำงานกับเป็นทีม ยินดีให้คำแนะนำครับ

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน