รับพัฒนา แก้ไข ออกแบบระบบเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจประเภทต่างๆและรับดูแล แก้ไขเว็บไซต์

- พัฒนาระบบต่างๆตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้ภาษา vb.net, c#.net , asp.net, asp.net core, php, laravel, html เว็บไซต์ - แก้ไข Code ต่างๆ - แก้ไข เว็บไซต์ - พัฒนา แก้ไข Web Application, Web Service, Web Api, Web Site - พัฒนาแก้ไขรายงานด้วย Crystal Report,SSRS Report - พัฒนาด้วย Database MS Sql,My Sql,Oracle * รับทั้งงานเขียนใหม่ แก้ไข * ทำตามขอบเขตความต้องการ * ระยะเวลาการทำงานเริ่มต้นที่ 1 วันสำหรับแก้ไข CodeและBugหรือขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานและตามตกลงกัน * แก้ไขงานได้สูงสุด 3 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนา แก้ไข ออกแบบระบบเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจประเภทต่างๆและรับดูแล แก้ไขเว็บไซต์

  • 1. รับ Requirement (ความต้องการของลูกค้า)
  • 2. ทำสรุป จัดส่ง Confirm Spec ของงานและเสนอราคา ให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
ข้อมูลราคา
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- เขียนใหม่ สิ่งที่ลูกค้าได้ Source Code ทั้งหมด - แก้ไข Code สิ่งที่ลูกค้าได้ Source Code ส่วนที่แก้ไข - แก้ไข Bug สิ่งที่ลูกค้าได้ Source Code ส่วนที่แก้ไข

ฟรีแลนซ์
Nattapon

ปัจจุบันรับงาน Freelance full-time ผ่านการทำงานด้านการพัฒนา Web application ,Windows Console ด้วย LARAVEL,PHP, ASP.NET, C#.NET, VB.NET, SQL ด้วยประสบการณ์การทำงาน10ปี ในวงการ IT Outsource ในหลายองค์กร เช่น ธนาคาร, ‎ธุรกิจค้าปลีก, ประกัน และธุรกิจสินเชื่อ เป็นต้น ถนัดด้าน Web Application, SQL, CSS

03/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน