รับพิมพ์งาน ภาษาไทย <<>> ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดการรับงาน - รับพิมพ์บทความ รายงาน กรอกข้อมูลต่างๆ ตามต้นฉบับ - รูปแบบเอกสาร: word, excel - รับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - เอกสารไม่เกิน 25 หน้า - ระยะเวลาทำงาน: 1-3 วัน หรือกรณีเป็นลายมืออ่านยากอาจใช้เวลามากกว่าปกติ โดยจะแจ้งให้ผู้จ้างทราบตั้งแต่การรับต้นฉบับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน ภาษาไทย <<>> ภาษาอังกฤษ

  • 1. แจ้งรายละเอียดการทำงาน เช่น ต้นฉบับ รูปแบบอักษร ขนาด การจัดวาง
  • 2. ตกลงวันเวลาส่งงาน และตกลงราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิมพ์รายงาน เอกสาร และจัดรูปแบบเอกสารไม่เกิน 25 หน้า - ภาษาไทยหน้าละ 10 บาท / มีสูตรคิดเพิ่มหน้าละ 2 บาท - ภาษาอังกฤษหน้าละ 12 บาท / มีสูตรคิดเพิ่มหน้าละ 2 บาท หากต้องการงานด่วน คิดเพิ่ม 5 บาท/ 3 หน้า ระยะเวลาการทำงาน 1-3 วันหรือตามที่ตกลงกับผู้จ้าง แก้งานได้ 2 ครั้ง สามารถเลือกรับรูปแบบงานได้ตามที่ผู้จ้างใช้งาน: .doc, .pdf

ฟรีแลนซ์
Sasimas

ฉันเคยผ่านการฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Word ฉันสามารถพิมพ์เอกสารให้คุณได้

11/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน