จัดทำแผนงานวิจัย สไลด์สัมมนา และให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย

ออกแบบแผนงานวิจัยในรูปแบบแผนผัง หรือ abstract proposal จัดทำ ppt. นไเสนองานวิชาการต่างๆตามข้อมูลและเนื้อหาที่ลูกค้ามีมาให้ โดยเนื้อหาที่จัดทำจะวิเคราะห์จากลักษณะของงานที่ลูกค้านำไปเสนอต่อ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำแผนงานวิจัย สไลด์สัมมนา และให้คำปรึกษาด้านงานวิจัย

  • 1. ตรวจทานงานของลูกค้าเบื้องต้น
  • 2. สรุปรายละเอียดและขอบเขตงาน ประเมินระยะเวลาและรายการค่าจ้างตามงานนั้นๆ
แพ็กเกจ
จัดทำสไลด์นำเสนองานวิชาการ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ไฟล์ ppt. สำหรับนำเสนอสัมนา เหมาจ่ายเริ่มต้น 850 (8-12 หน้าสไล์) ระยะเวลา: 5 วันขึ้นไป

ออกแบบแผนงานวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์แผนผังรูปแบบแผนงานวิจัยตามขอบเขตของลูกค้า ราคาขึ้นกับเนื้อหาและขอบเขตของงาน เริ่มต้น 600/แผนงาน ระยะเวลา: 5 วันขึ้นไป

ฟรีแลนซ์
thanawan

จบปริญญาโท วท.ม. ชีวเคมี มีประสบการณ์ทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ เขียนโครงการวิจัยมากกว่า 3 เรื่อง ผ่านการนำเสนองานวิจัยผ่านการสัมมนามากกว่า 5 คลาส และประชุมวิชาการมากกว่า 4 ครั้ง ทั้ง oral และ poster presentation ในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ยังเคยดูแลและวางแผนงานวิจัยในโครงการอื่นๆร่วมอีกด้วย

11/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน