จัดเอกสาร แปลและสรุปเนื้อหางานวิชาการ

จัดรูปเล่มรายงาน/วิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์มที่ลูกค้ากำหนด แปล/สรุปบทความวิชาการหรือวารสารงาน ไทย-อังกฤษ ตามเนื้อหาและขอบเขตที่ลูกค้ากำหนด พิมพ์งานตามเนื้อหาที่ลูกค้ามีมาให้ ทั้งไทย-อังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดเอกสาร แปลและสรุปเนื้อหางานวิชาการ

  • 1. ตรวจทานงานของลูกค้าเบื้องต้น
  • 2. สรุปรายละเอียดงาน ประเมินระยะเวลาและรายการค่าจ้างตามงานนั้นๆ
แพ็กเกจ
รายงาน บทความ วารสาร
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ไฟล์รายงานหรือวิทยานิพนธ์ที่จัดรูปแบบเสร็จสมบูรณ์ (บทละ 600) ระยะเวลา: 5 วันขึ้นไป

พิมพ์งานทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์ที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมไม่เกิน 20 หน้า A4 ตัวอักษรมาตรฐาน TH sarabun ขนาดอักษร 16 ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1-1.5 ระยะเวลา: 5 วันขึ้นไป

แปลและสรุปบทความวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ไฟล์รายงานแปลบทความวิจัย อังกฤษ - ไทย 280/หน้า สรุปบทความวิจัยเป็นภาษาไทย เริ่มต้น 560/1บทความ ระยะเวลา: 5 วันขึ้นไป

ฟรีแลนซ์
thanawan

จบปริญญาโท วท.ม. ชีวเคมี มีประสบการณ์ทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ เขียนโครงการวิจัยมากกว่า 3 เรื่อง ผ่านการนำเสนองานวิจัยผ่านการสัมมนามากกว่า 5 คลาส และประชุมวิชาการมากกว่า 4 ครั้ง ทั้ง oral และ poster presentation ในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ยังเคยดูแลและวางแผนงานวิจัยในโครงการอื่นๆร่วมอีกด้วย

11/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน