รับงานสอนและบรรยายทางด้าน Data Science และ Data Analytics

1. บรรยาย ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่ต้องรีสกิลหรืออัพสกิล เช่น 1.1 Introduction to data science and machine learning 1.2 Practical credit scoring for business with python 1.3 Customer analytics for retail and e-commerce เช่น Cohort analysis RFM analysis หรือ Customer Segmentation หรือถ้าสนใจด้านไหนเป็นพิเศษสามารถปรึกษาและพูดคุยกันได้ก่อนครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานสอนและบรรยายทางด้าน Data Science และ Data Analytics

  • 1. พูดคุยเก็บรายละเอียดความต้องการของผู้จ้างงาน
  • 2. ประเมินราคาและแจ้งราคาให้ทราบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ความรู้และเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบ power point หรือ pdf

ฟรีแลนซ์
Pornpra

รับสอน บรรยาย และให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีความสนใจ Data Science และ Machine Learning (ML) รับวิเคราะห์ข้อมูลและทำโมเดล Machine Learning ด้วยภาษา Python

12/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน