รับแบ่งชำระ

งานวิจัย, IS, วิทยานิพนธ์, Thesis, SPSS [TH/EN]

งานวิจัย, IS, วิทยานิพนธ์, Thesis, SPSS และอื่นๆ [TH/EN] รายละเอียดราคาเพิ่มเติม *ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและข้อมูล *กรณีงานเร่งด่วนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามตกลง *สามารถแก้ไขงานได้ตามตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานวิจัย, IS, วิทยานิพนธ์, Thesis, SPSS [TH/EN]

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียด/รูปแบบและลักษณะงาน หรือส่งไฟล์โครงร่าง
  • 2. ประเมินราคา/เสนอราคา/ตกลงราคาและระยะเวลาการทำงาน
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
งานวิจัย / IS / วิทยานิพนธ์ / Thesis
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- Proposal - การคิดหัวข้อ - บทที่ 1 - 3 - แบบสอบถามออนไลน์ - แปลแบบสอบถามจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ - วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS - บทที่ 4 - 5 - Reference / Endnote / Bibliography - จัด Format รูปเล่ม - Presentation - บทความ * เริ่มต้นที่ 1,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับงานและภาษา)

วิเคราะห์ข้อมูล [SPSS]
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS - การทดสอบเครื่องมือ การหาค่า Reliability, Cronbach Alpha, CITC, IOC - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation) - การวิเคราะห์การทำนาย, การพยากรณ์, ปัจจัย - One way Anova, t-test, Linear Regression, Multiple Regression, Logistics Regression, Hierarchical Regression, ตัวแปรสื่อ (Mediator), Path analysis, ตัวแปรกำกับ (Moderator), etc. - อื่นๆ * เริ่มต้นที่ 1,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับงานและภาษา)

ฟรีแลนซ์
Athaya

ถนัดการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะรัฐศาสตร์ จิตวิทยา บริหารธุรกิจ และอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถนัดการวิเคราะห์ผลการวิจัยทาง SPSS สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

08/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
34 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน