รับงานออกแบบเครื่องจักรต่างๆและงาน Jig&Fixture หรืออุปกรณ์ต่างๆในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดของงานที่จะรับทำ ประกอบด้วยดังนี้ 1. Jig&Fixture ในสายงานยานยนต์เช่น Jig Check Holes Positions เป็นต้นและงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Router Fixture,Wave Pallet เป็นต้น 2. Automation หรือ Semi-Automation เช่น Auto Inspection Machine เป็นต้น 3. Heavy Duty Machine เช่น Shredder Machine พร้อมทำเอกสารเกี่ยวกับ SOPs ให้ได้ 4. Material Handling System เช่น Belt Conveyor พร้อมคำนวณในเรื่องของอัตราการขนถ่ายและตารางการบำรุงรักษาให้ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในส่วนของราคางานที่อาจจะมีการขอเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้มีดังนี้ 1. Cad Files ขึ้นอยู่กับจำนวนแบบตามลักษณะงานของลูกค้า 2. การปรับแบบเพิ่มเติมในกรณีที่ได้รับอนุมัติแบบแล้วก่อนหน้านี้อาจจะค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความยากง่ายของในแต่ล่ะงาน ***งานเร่งงานด่วนแค่ไหนหรือในเรื่องของราคาในแต่ล่ะงานนั้นทางลูกค้าสามารถพูดคุยตกลงต่อรองกันได้เพื่อความสบายใจของลูกค้าและผู้รับจ้างครับ***

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานออกแบบเครื่องจักรต่างๆและงาน Jig&Fixture หรืออุปกรณ์ต่างๆในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

  • 1. พูดคุยงานกับลูกค้าที่ต้องการจ้างงานหรือนัดพบลูกค้าตามสถานที่ๆลูกค้าต้องพูดคุยเพื่ออธิบายถึงรายละเอียดของตัวงานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
  • 2. หากทางผู้จัดจ้างอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของงานนั้นๆทั้งหมดแล้วทางผู้รับจ้างจะทำการประเมินความเป็นไปได้ของงานนั้นๆว่ามีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนและทางผู้รับจ้างนั้นสามารถทำได้หรือไม่พร้อมทั้งออกความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวคิดให้กับทางผู้จัดจ้างเบื้องต้น
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ระยะเวลาในการทำและระยะเวลาในการจัดส่งสามารถทำให้ตามที่ลูกค้าต้องการได้ - จำนวนแบบทั้งหมดที่จัดทำลูกค้าสามารถขอได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้ทั้งหมด - Files Cad ทุกสกุลไฟล์สามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามที่ต้องการได้

ฟรีแลนซ์
jirapard

ผมนาย จิรภาส คุ้มสุพรรณ ชื่อเล่น ต้อม สามารถออกแบบงานเกี่ยวกับ Jig&Fixture,Gage ต่างๆ เช่น Position gage,Plug gage,Snap gage,etc.,และเครื่องจักรทางกลศาสตร์ต่างๆได้ เช่น เครื่องบดอัด(Shredder Machine) เป็นต้น สามารถช่วยกำหนดในเรื่องของการคำนวณ,วัสดุศาสตร์และการยศาสตร์(Ergonomics Design) เป็นต้น

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน