รับตัดเว็บไซต์จากไฟล์ทุกรูปแบบ to HTML หรือ Framework ตามต้องการ Vue, React, Angular เป็น Responsive

รับเขียนเว็บไซต์ UX / UI จากไฟล์ทุกรูปแบบ โดยจะทำการเขียน HTML CSS JS หรือ Framework ตามต้องการ Vue, React, Angular เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อจะนำไปพัฒนาหรือเชื่อมต่อในส่วนของ Backend รายละเอียดราคา - ราคาต่อหน้า (HTML, CSS, JS) เริ่มต้น 800 บาท (แล้วแต่ความยากง่าย) - ราคาต่อหน้า (Vue, React, Angular) เริ่มต้น1500 บาท (แล้วแต่ความยากง่าย) - หากลูกค้าแก้ไขงานมากกว่าที่ตกลงกันไว้ จะคุยเรื่องรายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตัดเว็บไซต์จากไฟล์ทุกรูปแบบ to HTML หรือ Framework ตามต้องการ Vue, React, Angular เป็น Responsive

  • 1. คุยรายละเอียดงาน
  • 2. ลูกค้าส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการนำมาใส่ในเว็บไซต์
แพ็กเกจ
HTML, CSS, JS ปกติ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ปรับแก้ไขได้ (ถ้าไม่มากเกินไป เช่นเปลี่ยน design) - แก้งานตาม Comment - ส่งงานให้ดูตลอด - ให้คำปรึกษาเรื่อง UX/UI ได้ - ได้ไฟล์ HTML, CSS, JS เพื่อนำไปพัฒนาต่อ

Framework (Vue, Angular, React)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- เลือกได้ Framework ใด Framework หนึ่ง - ปรับแก้ไขได้ (ถ้าไม่มากเกินไป เช่นเปลี่ยน design) - แก้งานตาม Comment - ส่งงานให้ดูตลอด - ให้คำปรึกษาเรื่อง UX/UI ได้ - ได้ไฟล์ทั้ง package ของ Framework นั้น ๆ

ฟรีแลนซ์
รัตนฉัตร

มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันมามากกว่า 4 ปี ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Fintech, Education, Broadcast application เคยศึกษาที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

03/2018
เป็นสมาชิก
67 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน