ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Php Mysql Css Bootstrap

1.ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของและลักษณะของงาน ที่ลูกค้าต้องการ 2.ประเมินราคาตามลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ 3.เริ่มดำเนินการพร้อมส่งงานให้ตรวจสอบเป็นระยะ 4.ทดสอบระบบ 5.ดำเนินการส่งมอบ Code พร้อมอัพไฟล์ขึ้น Host ให้ลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Php Mysql Css Bootstrap
  • 1. สอบถามความต้องการของลูกค้า
  • 2. ออกแบบหน้าต่างการใ้ชงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง รับประกันและดูแลแอฟเป็นเวลา 1 สัปดาห์ สิ่งที่จะส่งมอบ ไฟล์ Code พร้อมอัพไฟล์ขึ้น Host พร้อม Source Code

ฟรีแลนซ์
ดนัย
ดนัย

-เป็นโปรแกรม Android -ถนัดการพัฒนา app ด้วยภาษา Java -ถนัดการเขียน Web ด้วย Html , Php , Css

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน