รับเขียนบทความ ทั้งสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว และเกษตรกรรม

เคยเขียนงานลงช่องทางออนไลน์ (Website, Facebook, Caption, Line official account) และสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โบว์ชัวร์) บทความสุขภาพ - อาหารเสริม - นวัตกรรมทางการแพทย์ - อาหารและการออกกำลังกาย ตัวอย่าง: 1. https://www.hiso.or.th/hiso5/healthy/news.php?names=14&news_id=3363 2. http://prof-net.igetweb.com/index.php?mo=3&art=42123035 บทความไลฟ์สไตล์ - ความสวยวามงาม - รีวิวเพลง หนัง ละคร - แนะนำร้านอาหาร ร้านกาแฟ บทความท่องเที่ยว - สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศ - สายการบิน เที่ยวบินปฐมฤกษ์ - โรงแรมที่พัก เกษตรกรรม - การใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร - การใช้สารป้องกัดและกำจัดศัตรูพืช - บทสัมภาษณ์เกษตรกร ตัวอย่าง: https://www.kubotasolutions.com/knowledge/sugar_cane/detail/413

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความ ทั้งสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว และเกษตรกรรม

  • 1. บรีฟประเด็นบทความให้ชัดเจน
  • 2. ส่งข้อมูล เพื่อให้เรียบเรียงให้ครบถ้วน
แพ็กเกจ
งาน 1-3 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1 เรทจำนวน: 1 เนื้อหา/370 บาท (500-650 คำ) 2. ระยะเวลาในการเขียน: 3 วัน (ถ้างานด่วน 1 วัน บวกเพิ่ม 80 บาท/ชิ้น) 3. ประเภทไฟล์ที่จะได้รับ: Word 4. ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง

งาน 4-ุ6 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1 เรทจำนวน: 1 เนื้อหา/3ุุ60 บาท (500-650 คำ) 2. ระยะเวลาในการเขียน: 3 วัน (ถ้างานด่วน 1 วัน บวกเพิ่ม 80 บาท/ชิ้น) 3. ประเภทไฟล์ที่จะได้รับ: Word 4. ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง

งาน 7 ชิ้นขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1 เรทจำนวน: 1 เนื้อหา/3ุ50 บาท (500-650 คำ) 2. ระยะเวลาในการเขียน: 3 วัน (ถ้างานด่วน 1 วัน บวกเพิ่ม 80 บาท/ชิ้น) 3. ประเภทไฟล์ที่จะได้รับ: Word 4. ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Channarong

ทำงานวงการ PR มากว่า 8 ปี เคยเป็นทั้งนักข่าว (สายเฉพาะกิจโดยเขียนทุกแนวยกเว้น...อาชญากรรมและการเมือง ) จากนั้นมาอยู่ในบริษัท (สื่อสารองค์กร) และปัจจุบันอยู่ PR Agency แห่งหนึ่ง ดูแลลูกค้าหลักสายสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว และเกษตรกรรม โดยให้บริการทั้งคิดประเด็น เขียนข่าว เรียบเรียง และถอดบทสัมภาษณ์

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน