พิสูจน์อักษร เกลาสำนวน

พิสูจน์อักษร เกลาสำนวน ตรวจทานตัวสะกด แก้คำผิด การใช้ทับศัพท์ คำซ้ำซ้อน จัดวรรคตอน ขอบเขตงานที่รับพิสูจน์อักษร : งานเขียนทุกประเภท เช่น บทความ นิยาย เรื่องสั้น แฟนฟิคชั่น เอกสารทางวิชาการ อื่นๆ เกลาสำนวน ปรับรูปประโยคให้เหมาะสม ตัดคำซ้ำซ้อน ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น งานด่วนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร เกลาสำนวน

  • 1. ประเมินราคา ระยะเวลาทำงาน
  • 2. ตกลงเรื่องการตรวจ เช่น ความยากง่ายของเนื้อหา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ : Proofreading : พิสูจน์อักษร + เกลาสำนวน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ลักษณะงาน : การพิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด คำที่ใช้ซ้ำซ้อนและปรับคำให้เหมาะสมแล้ว การประเมินราคาเบื้องต้น - ขนาด A4 - ฟอนต์ Cordia New ขนาด 16 pt. - ระยะเวลาทำงานขึ้นอยู่กับเนื้อหา ราคา 1) 1-12 หน้า - เหมาจ่าย 250 บาท 2) 13-50 หน้า หน้าละ 20 บาท 3) 51-100 หน้า หน้าละ 18 บาท 4) 101 หน้าขึ้นไป หน้าละ 15 บาท จะได้รับไฟล์ Word 1 ไฟล์ กรณีเป็นนิยายสามารถทยอยส่งให้เป็นรายตอนได้ค่ะ หมายเหตุ : - ใช้คำราชาศัพท์ หรือศัพท์ทางเทคนิคอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

แพ็กเกจ : Editor : บรรณาธิการ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ลักษณะงาน : เหมาะกับนิยาย - พิสูจน์อักษร แก้คำผิด คำซ้ำซ้อน ปรับคำให้เหมาะสม - วิเคราะห์เนื้อหา ตัวละคร ให้คำแนะนำ (feedback) - จัดหน้ากระดาษ (ด้วยโปรแกรม MS Word 2019) การประเมินราคาเบื้องต้น - ขนาด A4 - ฟอนต์ Cordia New ขนาด 16 pt. - ระยะเวลาทำงานขึ้นอยู่กับเนื้อหา ราคา 1) 1-10 หน้า - เหมาจ่าย 350 บาท 2) 11-100 หน้า หน้าละ 30 บาท 3) 101-200 หน้า หน้าละ 25 บาท 4) 201 หน้าขึ้นไป หน้าละ 20 บาท ไฟลที่จะได้รับจำนวน 2 ไฟล์ 1) งานที่ปรับแก้แล้ว 2) วิเคราะห์เนื้อหา คำแนะนำ (feedback)

ฟรีแลนซ์
โมทนา

จบคณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การพิสูจน์อักษรบทความ ถนัดด้านใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ตามบริบท และระดับของภาษา

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน