รับจัดทำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยโปรแกรม construct 2

จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม construct2 สำหรับครู อาจารย์ นักศึกษาที่จะทำโปรเจคเกี่ยวกับสื่อการสอน หรือ ผู้ปกครองที่สอนบุตรหลานเองที่บ้าน ลูกค้าจะได้รับงานเป็น ไฟล์.exe สามารถเปิดใช้งานได้ทันที และคลิปแนะนำการใช้งาน(สำหรับนักศึกษาที่ทำโปรเจคจบสามารถ ของดูโค้ดพร้อมอธิบายการทำงานได้ *มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ฟังก์ชั่นที่จะได้รับ สามารถ แทรก ภาพ วีดีโอ เสียง ได้ หน้า intro หน้าลงชื่อเข้าใช้ หน้าต้อนรับ หน้าเมนูหลัก หน้าเมนูย่อย หน้าเนื้อหา หน้าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หน้าเปรียบเทียบคะแนนสอบ หน้าคำแนะนำการใช้งาน หน้าข้อมูลผู้จัดทำ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดทำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยโปรแกรม construct 2

  • 1. ลูกค้าออกแบบงานผ่าน powerpoint และส่งให้ทางอีเมล
  • 2. บรีฟงานว่าต้องการ ให้งานออกมาในรูปแบบใด
แพ็กเกจ
CAIพื้นฐาน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟลCAI นามสกุลEXE พร้อมคลิปแนะนำการใช้งาน ภายใน3-5วัน ฟังก์ชั่นที่จะได้รับ หน้า intro หน้าลงชื่อเข้าใช้ หน้าต้อนรับ หน้าเมนูหลัก หน้าเมนูย่อย หน้าเนื้อหา ไม่เกิน 25 หน้า หน้าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดเดียวกัน หน้าเปรียบเทียบคะแนนสอบ หน้าคำแนะนำการใช้งาน หน้าข้อมูลผู้จัดทำ

CAIพื้นฐาน 2
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟลCAI นามสกุลEXE พร้อมคลิปแนะนำการใช้งาน ภายใน5-7วัน ฟังก์ชั่นที่จะได้รับ หน้า intro หน้าลงชื่อเข้าใช้ หน้าต้อนรับ หน้าเมนูหลัก หน้าเมนูย่อย หน้าเนื้อหา ไม่เกิน 50 หน้า หน้าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดเดียวกัน หรือคนละชุด หน้าเปรียบเทียบคะแนนสอบ หน้าคำแนะนำการใช้งาน หน้าข้อมูลผู้จัดทำ

CAI custom
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ไฟลCAI นามสกุลEXE พร้อมคลิปแนะนำการใช้งาน ภายใน3-5วัน ฟังก์ชั่นที่จะได้รับ ตามลูกค้าบรีฟ สามารถออกแบบให้ได้ (ราคาเริ่มต้นที่ 5000 บาท)

ฟรีแลนซ์
Phongsakon

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีตความสามารถในการจัดทำสื่อการสอน ออกแแบบงานตามที่ลูกค้ากำหนด

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน