รับงาน พัฒนาและแก้ไขระบบ Front End-Back End ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่

รับงาน พัฒนาและแก้ไขระบบ Front End-Back End ทั้งเก่าและใหม่ Programming • .Net 6, .Net Core, ASP.NET, VB.NET, C#.NET, VB6, JAVA, HTML, Javascript, CSS, Jquery, XML, Json Database • Microsoft SQL Server, My SQL, Oracle, Stored Procedure

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงาน พัฒนาและแก้ไขระบบ Front End-Back End ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่

  • 1. เก็บ requirement จากลูกค้า
  • 2. วางแผนการทำงาน เช่น timeline ,จำนวนคนที่ใช้
แพ็กเกจ
package 3 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ระบบที่พร้อมใช้งาน ตามรายละเอียดความต้องการที่ตกลงไว้ - Source code - Support แก้ไขงานที่มีปัญหา ตลอดระยะเวลา

package 7 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ระบบที่พร้อมใช้งาน ตามรายละเอียดความต้องการที่ตกลงไว้ - Source code - Support แก้ไขงานที่มีปัญหา ตลอดระยะเวลา

package 15 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- ระบบที่พร้อมใช้งาน ตามรายละเอียดความต้องการที่ตกลงไว้ - Source code - Support แก้ไขงานที่มีปัญหา ตลอดระยะเวลา

ฟรีแลนซ์
ธีรติ

More than 13 years programming and application development experience Programming .Net 6, .Net Core, ASP.NET, VB.NET, C#.NET, VB6, JAVA, HTML, Javascript, CSS, Jquery, XML, Json, React, React Native Database Microsoft SQL Server, My SQL, Oracle, Stored Procedure

10/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน