แต่งร้านให้เพื่อน : ออกแบบภายในงาน Commercial ทุกประเภท

แต่งร้านให้เพื่อน เกิดจากการที่ทุกๆ โปรเจ็คที่ผ่านมา เรามักจะทำตัวเสมือนเพื่อนของผู้ว่าจ้าง คอยแนะนำ รักษาผลประโยชน์ และช่วยให้ทุกๆ ขั้นตอนจนก่อสร้างเสร็จผ่านไปได้ด้วยดี จนเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่ง ที่อยากให้ร้านของเพื่อนออกมาดีที่สุด . เราเป็นทีมที่มีประสบการณ์ในการทำงาน Commercial ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า เป็นต้น สามารถเข้าใจในความต้องการของผู้ว่าจ้างและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการใช้งานพื้นที่ . เรามีสถาปนิก และนักออกแบบภายใน ซึ่งทำให้พื้นที่ของผู้ว่าจ้างได้ถูกจัดการด้วยการออกแบบอย่างถูกวิธี สามารถใช้งานพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงประสานงานกับผู้รับเหมาหรือช่วยติดต่อหาผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับโปรเจ็คนั้นๆ . พวกเราเชื่อเสมอว่าความสวยงามคือสิ่งที่ควรพึงมีในแต่ละโปรเจ็ค มากไปกว่าความสวยงามคือการจัดการกับพื้นที่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงปัจจัย และบริบทต่างๆ อย่างรอบคอบมากที่สุด รายละเอียดราคาเพิ่มเติม เราเชื่อว่าการจะทำงานอสังหาฯ แต่ละโปรเจ็คนั้นใช้เงินจำนวนไม่น้อย ที่ผ่านมาเราได้ช่วยให้ผู้ว่าจ้างประหยัดเงิน ควบคุมงบประมาณ และป้องกันการเสียเงินโดยไม่จำเป็นหรือโดนผู้รับเหมาเอาเปรียบได้ไม่น้อย เรามุ่งหวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ว่าจ้าง และเราจะทำแบบนั้นเสมอไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แต่งร้านให้เพื่อน : ออกแบบภายในงาน Commercial ทุกประเภท

  • 1. พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดและข้อจำกัด อย่างเช่น งบประมาณ ความต้องการ สภาพพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น เพื่อนำเสนอแนวทางการออกแบบ
  • 2. นำเสนอแนวทางการออกแบบอย่างคร่าวๆ ให้เห็นภาพรวม รวมถึงชี้แจงข้อจำกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ว่าจ้างทราบ ก่อนเริ่มทำการออกแบบ
แพ็กเกจ
ออกแบบ และส่งมอบภาพ Perspective(3D) **ไม่มีแบบก่อสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ออกแบบตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง และส่งภาพ Perspective(3D) ตามจำนวนที่ได้ตกลง โดยคิดค่าบริการเป็นตารางเมตร เริ่มต้นตารางเมตรละ 450 บาท ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลาการทำงานและราคาสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และความซับซ้อนของงาน

ออกแบบครอบคลุมทั้งหมด รวมแบบก่อสร้าง และประสานงานผู้รับเหมา
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ออกแบบตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ส่งภาพ Perspective(3D) ตามจำนวนที่ได้ตกลง และจัดทำแบบก่อสร้าง ถอดวัสดุเพื่อประมาณราคา ประสานงานผู้รับเหมา เข้าตรวจการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบจนจบโปรเจ็ค โดยคิดค่าบริการเป็นตารางเมตร เริ่มต้นตารางเมตรละ 750 บาท ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลาการทำงานและราคาสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และความซับซ้อนของงาน

ฟรีแลนซ์
Todsawat

INTERIOR DESIGN & ARCHITECTURE บริการออกแบบภายในและงานสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ออกแบบภายใน

04/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน