ออกแบบ/ติดตั้ง/พัฒนา Cluster ด้วย Docker และ Kubernetes

บริการออกแบบ/พัฒนา/ติดตั้ง/ดูแล Cluster ในองค์กรของท่านด้วย Docker และ Kubernetes - สร้าง/ดูแล/จัดการ docker - สร้าง/ดูแล/จัดการ kubernetes - รองรับ Load balancing - พัฒนา software บน cluster - สร้าง service ต่างๆบน cluster - ให้คำปรึกษางานด้าน cluster ขององค์กร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ/ติดตั้ง/พัฒนา Cluster ด้วย Docker และ Kubernetes

  • 1. รับทราบความต้องการของลูกค้า
  • 2. ให้คำปรึกษาที่เหมาะกับความต้องการลูกค้า
แพ็กเกจ
ค่าบริการติดตั้ง Cluster ด้วย Kubernetes (ไม่รวมค่า Hardware , Software และค่าบริการดูแลรายเดือน )
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

1. สร้าง Cluster solution ที่เหมาะสมกับความต้องการลูกค้า 2. ช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย HW/SW อย่างเหมาะสม 3. เลือกใช้ Hardware / Software ที่เหมาะสมกับงานลูกค้า 4. ติดตั้งระบบ Daemon (software service) ให้ลูกค้าฟรี 10 Modules

ค่าบริการ/ดูแลระบบ cluster แบบรายเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. ลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแบบประจำ (full-time) 2. บริการ/ดูแลระบบ cluster ให้ลูกค้า แบบรายเดือน 3. ดูแลด้วยการสั่งงานแบบ remote ระยะไกล

ค่าบริการติดตั้ง Daemon เพิ่มเติม / Module
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ติดตั้งและคอนฟิค Daemon ( Service ) ลง cluster ตามความต้องการลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Tanakorn

ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ม.เกษตรศาสตร์ ป.โท MBA ตำแหน่ง CEO บริษัท สุรินทร์โรบอท จำกัด ตำแหน่ง CEO บริษัท สุรินทร์อินสไปร์ จำกัด พัฒนาซอฟท์แวร์มากกว่า 15 ปี ถนัดด้าน Software & Cloud & Server & IoT

04/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
17 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน