รับพิมพ์งาน ทำรายงาน คีย์ข้อมูล งานนำเสนอและสร้างสื่อมัลติมีเดีย

รับพิมพ์งาน ทำรายงาน คีย์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม MS Word-Excel สร้างสื่อมัลติมีเดีย และงานนำเสนอ โดยใช้โปรแกรม MS PowerPoint

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน ทำรายงาน คีย์ข้อมูล งานนำเสนอและสร้างสื่อมัลติมีเดีย

  • 1. ติดต่อคุยรายละเอียดงาน เช่น ประเภทของงาน รูปแบบงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
  • 2. ประเมินราคา พร้อมกำหนดวันและเวลาในการส่งงาน โดยจะประเมินจากประเภทงานและความต้องการของผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
งานพิมพ์ Microsoft word ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ/คีย์ข้อมูล Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-งานพิมพ์ต้นฉบับเป็นข้อความทั้งหมด (ภาษาไทย) : หน้าละ 10 บาท -งานพิมพ์ต้นฉบับ เป็นข้อความทั้งหมด (ภาษาอังกฤษ) : หน้าละ 12 บาท -มีตารางหรือกราฟ : หน้าละ 13 บาท -มีรูปภาพ (รูปภาพที่ผู้ว่าจ้างมีไฟล์ให้) : หน้าละ 15 บาท -มีรูปภาพ (ที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้หามาใส่ให้เหมือนหรือคล้ายกับต้นฉบับ) : หน้าละ 20 บาท *ประเภทไฟล์ต้นฉบับที่รับ : รับทุกไฟล์ -งานคีย์ข้อมูลExcel : ราคาเริ่มต้นที่ 200 บาท ราคาต่อรองได้ตามปริมาณงาน -งานคีย์ข้อมูลExcel ผูกสูตร หรือ กราฟ ระดับ Basic : ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท

ทำรายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

หาข้อมูลทำรายงาน (ภาษาไทย) จัดรูปเล่มรายงาน พร้อมส่ง *ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกไฟล์ตามต้องการได้

จัดทำ Power Point และสร้างสื่อมัลติมีเดีย
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

-งานจัดทำ Power Point กรณีที่ผู้ว่าจ้างมีข้อมูลและรูปแบบที่ต้องการแล้ว 1 - 10 Slide ราคาเริ่มต้นที่ 200 บาท -งานจัดทำ Power Point กรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ออกแบบให้ ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท *ผู้ว่าจ้างสามารถบอกแนวทางที่ต้องการได้ -งานสร้างสื่อมัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอน พร้อมดนตรีประกอบ ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท (ตามลักษณะของงาน) **หากผู้ว่าจ้างมีความเห็นว่าข้อมูลที่หามามีบางส่วนไม่ตรงกับวัตถุประสงค์สามารถส่งกลับมาแก้ไขได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Thananya

มีประสบการณ์ตรงทั้งในการเรียน ฝึกงานและทำงานเกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสาร จัดรูปแบบรูปเล่ม ทำสื่อมัลติมีเดีย และงานนำเสนอต่างๆ โดยใช้โปรแกรม MS office

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน