วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Visualization และ Machine Learning

รับทำโปรเจค วิเคราะห์ข้อมูลการขาย ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อหา Insight และ Recommendation โดยการทำ Visualization ด้วย Tableau, PowerBI, MicroStrategy, หรือ MS Excel และทำการคาดการณ์ด้วย Machine Learning (Data Science) สิ่งที่ต้องการ แหล่งข้อมูล: .csv, xlsx การเชื่อมต่อ Database: MS SQL Server, MySQL, Amazon Redshift, PostgreSQL เครื่องมือ Business Intelligence: Tableau, Power BI, MicroStrategy ภาษาที่ใช้เขียน: R และ Python สิ่งที่ลูกค้าจะได้: Report เป็น .pdf และ presentation สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Visualization และ Machine Learning

  • 1. สรุป Requirement, Objective ของการทำ Visualization
  • 2. ตรวจสอบ Data Sources, ความพร้อมของข้อมูล
แพ็กเกจ
Data Visualization
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. Insight data/ Dashboard ในไฟล์งานที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เครื่องมือ Excel, Power BI, Tableau, MicroStrategy 2. แก้ไข Layout ปรับ Front ให้ตรงกับ Corporate Identity ของบริษัท

Data Visualization & Data Science (Light)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. Insight data/ Dashboard ในไฟล์งานที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เครื่องมือ Excel, Power BI, Tableau, MicroStrategy **Integrate Data Science and Trends Analyst 2. แก้ไข Layout ปรับ Front ให้ตรงกับ Corporate Identity ของบริษัทลูกค้า

Data Visualization & Data Science (Full Package)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. Data Science integrated Dashboard ในไฟล์งานที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เครื่องมือ Excel, Power BI, Tableau, MicroStrategy 2. แก้ไข Layout ปรับ Front ให้ตรงกับ Corporate Identity ของบริษัทลูกค้า 3. ทำ Storytelling 4. ทำ User Manual และ การใช้งานเบื้องต้น

ฟรีแลนซ์
Thanakrit

ผมเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล จบการศึกษาป.ตรี วิศวกรรมจาก RMIT University (Melbourn, Australia) ป.โท การตลาด ธรรมศาสตร์ (International Program) มีประสบการณ์กว่า 8 ในการทำงานในระดับ International Organization มีความสามารถในการแปลภาษาไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย เคยมีประสบการณ์การแปลบทความการสำรวจการตลาดกว่า2ปี

02/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน