รับแปลภาษา ญี่ปุ่น - ไทย (JP-TH)

รับทำการแปลบทความสำคัญในหนังสือ หรือสื่อโฆษณาต่าง ๆ จากภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทย เช่น คอลัมน์ตีพิมพ์ในนิตยสาร หรือทางออนไลน์ , ไกด์บุ๊ค , หนังสืสารคดี , คู่มือต่าง ๆ เช่นตำราอาหาร , นิทานเด็ก , นิยายเรื่องสั้น , ข่าว เป็นต้น สามารถรับแปลข้อมูลเชิญวิชาการแขนงต่าง ๆ ได้ รวมถึงตำราเรียนไม่เกินระดับมัธยมศึกษา แต่จะขอความกรุณา ยังไม่สามารถรับแปลจดหมายทางธุรกิจ หรือเอกสารสำคัญที่ใช้ในการตัดสินคดีความได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง *ผู้แปลสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสาขาภาษาญี่ปุ่นโดยตรง ผ่านการสอบวัดระดับ N3

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษา ญี่ปุ่น - ไทย (JP-TH)

  • 1. ให้ผู้ว่าจ้างทิ้งขอความบอกรายละเอียดของเนื้องานต้นฉบับที่ต้องการให้แปล เช่น ระยะกำหนดส่ง จำนวนหน้ากระดาษ เป็นต้น ผู้แปลจะรีบติดต่อกลับเพื่อทำข้อตกลง
  • 2. ให้ผู้ว่าจ้างส่งสำเนาต้นฉบับให้ผู้แปลทาง Chat list ของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้แปลคำนวณค่าใช้จ่ายและออกใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
กรณีเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาญี่ปุ่น จำนวนไม่เกิน 350 ตัวอักษร(12Pt) หรือ ต้นฉบับเป็นภาษาไทย จำนวนไม่เกิน 350 คำ(14Pt)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์เอกสารที่แปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย หรือ ต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ในรูปแบบ (.PDF),(.JPG)หรือ(.DOC) ใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในราคา 250 บาท

กรณีเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาญี่ปุ่น จำนวน 350-450 ตัวอักษร(12Pt) หรือ ต้นฉบับเป็นภาษาไทย จำนวน 350-450 คำ(14Pt)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์เอกสารที่แปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย หรือ ต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ในรูปแบบ (.PDF),(.JPG)หรือ(.DOC) ใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในราคา 300 บาท

กรณีเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาญี่ปุ่น จำนวน 450-550 ตัวอักษร(12Pt) หรือ ต้นฉบับเป็นภาษาไทย จำนวน 450-550 คำ(14Pt)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์เอกสารที่แปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย หรือ ต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ในรูปแบบ (.PDF),(.JPG)หรือ(.DOC) ใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในราคา 350 บาท

ฟรีแลนซ์
ณรงค์

เคยสำเร็จการศึกษามาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาภาษาญี่ปุ่น เคยผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ในระดับ N3 และกำลังจะมีกำหนดสอบอีกครั้งในระดับที่สูงขึ้นภายในปีนี้ งานอดิเรกคืออ่านหนังสือที่แปลมากจากภาษาญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้การใช้ภาษาให้ถูกต้องและเข้าใจง่าย

05/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน