รับ ตัดต่อเสียง, แก้เสียงรบกวน, มิกซ์ มาสเตอร์

5
ขายได้ 2 ครั้ง

รับ ตัดต่อเสียง, แก้เสียงรบกวน, แก้เสียงก้อง, มิกซ์ มาสเตอร์ เพลง - รับ Edit, Mix, Mastering - สามารถแก้งานได้สูงสุด 3 ครั้ง รายละเอียดไฟล์งานมีดังนี้ - ไฟล์ .wav 16/24 Bit หรือ .mp3 (320kbps) - Sample Rate 44.1/48

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับ ตัดต่อเสียง, แก้เสียงรบกวน, มิกซ์ มาสเตอร์

  • 1. ติดต่อสอบถามตกลงว่าให้มิกซ์หรือมาสเตอร์เพลงประมาณไหน
  • 2. คุยเกี่ยวกับ reference ที่ต้องการได้
แพ็กเกจ
BASIC : แก้เสียงรบกวน ONLY฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

*** Edit ONLY *** เสร็จภายใน 2 วัน - Edit เสียง (ตัดต่อ, ลบ Noise, จูนเสียง) - แก้งานได้ 1 ครั้ง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
STANDARD : Mix, Master฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

*** ไม่มี Edit *** เสร็จภายใน 2 วัน - เลือก "มิกซ์ หรือ มาสเตอร์" แก้งานได้ 2 ครั้ง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
PREMIUM : Edit, Mix, Master ฿ 600
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

*** EDITING, MIXING, MASTERING *** เสร็จภายใน 3 วัน - ทำการ Edit, Mix, Master พร้อมกัน - แก้งานได้ 3 ครั้ง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!