รับจัดทำข้อมูล แผนที่ วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และ Remote Sensing

ผู้เชียญชาญด้านการวิเคราะห์และจัดทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ ด้วยแระสบการณ์มากกว่า 10 ปี - ทำแผนที่ งานวิจัย - Digitize - วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลงานวิจัย, การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การหาพื้นที่เสี่ยง การหาพื้นที่เหมาะสมต่างๆ ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดทำข้อมูล แผนที่ วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และ Remote Sensing

  • 1. แจ้งรายละเอียดขอบเขตงานที่ต้องการอย่างละเอียด พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อดำเนอนงาน
  • 2. ตกลงรายละเอียด เสนอราคา ระยะเวลาการทำงาน และชำระเงินเพื่อเริ่มงาน
แพ็กเกจ
แผนที่สำหรับลูกค้าที่มีไฟล์ข้อมูลมาให้
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์งานแผนที่ในรูปแบบที่ตกลงกัน เช่น jpec, png, tiff เป็นต้น *เป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้น*

แผนที่สำหรับลูกค้าที่ไม่มีไฟล์งานมาให้
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์งานแผนที่ในรูปแบบที่ตกลงกัน เช่น jpec, png, tiff เป็นต้น *เป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้น*

วิเคราะห์และจัดทำแผนที่สำหรับงานวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์งานแผนที่ในรูปแบบที่ตกลงกัน เช่น jpec, png, tiff เป็นต้น *เป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้น*

ฟรีแลนซ์
Tiwakorn

วุฒิปริญญาโทจากจีนและไทย, เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแผนที่ GIS และ Remote sensing. ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

01/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน