ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ทนายความ

รับปรึกษาปัญหาทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา รับว่าความทั่วราชอาณาจักร จัดทำและตรวจสอบร่างสัญญา ทนายความรับรองลายมือชื่อเอกสาร จดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ทนายความ

  • 1. รับข้อเท็จจริงผ่าน Fastwork และให้คำปรึกษาเบื้องต้นผ่านโปรแกรมดังกล่าว
  • 2. จะรีบดำเนินการติดต่อกลับลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าเข้าใจ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.กรณีปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นไม่เสียค่าใช้จ่าย 2.กรณีจ้างว่าความเป็นรายคดี พิจารณาจากรายคดีเป็นสำคัญ ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าเดินทาง ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร ใบเสร็จราชการ เริ่มต้นคดีละ 2500฿ 3.กรณีออกหนังสือบอกกล่วงทวงถาม (Notice ) เริ่มต้น 500฿ 3.ตรวจสอบร่างสัญญา และจัดทำร่างสัญญา เริ่มต้น 2000฿ 4.รับรองลายมือชื่อเอกสาร Notaly เริ่มต้น 5000฿ 5.รับจดทะเบียนบริษัท เริ่มต้น 5000฿ 6.ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย เริ่มต้น 1000฿

ฟรีแลนซ์
ฐิติญา

ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำลังศึกษาต่อปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำลังศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต ปัจจุบันเป็นทนายความ เคยทำคดีของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ (Aeon) ทนายความรับรองลายมือชื่อและเอกสาร และที่ปรึกษาศาลเยาวชนและครอบครัว

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
15 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน