รับทำภาพ 3D Perspective Exterior, Interior และ Animation

1. ภาพ Exterior และ Interior Perspective > ราคา 2,500 บาท ต่อภาพ 2. วิดีโอ 3D Animation > ราคา 1,000 บาท ต่อนาที 3. ตกแต่ง และลงสีภาพ Plan > ราคา 1,500 บาท ต่อภาพ รายละเอียด และข้อตกลงในการให้บริการ > ใช้โปรแกรม Sketch Up ในขั้นตอนการทำ 3D Model > ใช้โปรแกรม Lumion ในการ Render และ ตัดต่อภาพด้วย Photoshop > ใช้โปรแกรม Lumion ในการ Render Animation และตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro > ใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่ง และลงสี Plan > ผู้ว่าจ้างต้องมี 3D Model ที่ออกแบบเรียบร้อยแล้ว > ผู้ว่าจ้างต้องมีรายละเอียด Reference หรือ Mood and Tone ของงาน > ผู้ว่าจ้างต้องมี Furniture Plan สำหรับงานภายใน หรือถ้าไม่มี จะมีการคิดราคาการออกแบบเพิ่มเติม ราคา 300 บาทขึ้นไป ต่อตารางเมตร (เพิ่มเติมตามรายละเอียด) > จะส่งตัวอย่างของงานเพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อน Render > สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ก่อนชิ้นงาน Final หากต้องการแก้ไขงาน มากกว่า 3 ครั้ง จะมีการคิดราคาเพิ่มเติม 300 บาทต่อครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ 3D Perspective Exterior, Interior และ Animation

  • 1. ผู้ว่าจ้างระบุรายละเอียดของงานที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดของงานให้ ( 3D Model, Furniture Plan, Mood and Tone, Reference)
  • 2. เสนอราคา และระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
3D Render
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แพ็ตเกจ 1 ภาพ ระยะเวลาในการทำงาน 2-3 วัน แก้ไขชิ้นงานได้ 3 ครั้ง ขนาดพื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร จำนวนภาพ 1 ภาพ 3D Rendering และ Perspective ไฟล์ (.JPG และ .PNG ) ไฟล์ความละเอียดสูงสำหรับพิมพ์ 300dpi

Planing
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

แพ็ตเกจแปลน 2 ภาพ ระยะเวลาในการทำงาน 3-4 วัน แก้ไขชิ้นงานได้ 3 ครั้ง ขนาดพื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร จำนวนภาพ 2 ภาพ Floor Plan, Master Plan ไฟล์ (.JPG และ .PNG ) ไฟล์ความละเอียดสูงสำหรับพิมพ์ 300dpi

3D Render Animation
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แพ็ตเกจวีดิโอ 5 นาที ระยะเวลาในการทำงาน 6-7 วัน แก้ไขชิ้นงานได้ 3 ครั้ง ขนาดพื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร วีดิโอ 3D Animation ไฟล์วีดิโอ .MP4

ฟรีแลนซ์
Titipron

รับทำภาพภาพ 3D Perspective Exterior and Interior และลงสี หรือตกแต่ง Plan จบการศึกษา ปวช. และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม มีประสบการณ์การทำงาน Render จริง

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน