【สอนเปียโน】ระดับพื้นฐานและการเล่นคอร์ด (Accompaniment)

สอนเปียโน (ออนไลน์) ตั้งแต่เริ่มต้น (ระดับพื้นฐาน) จนถึงการจับคอร์ดเพื่อเล่น Accompaniment และ Improvisation ♬ การเริ่มวางมือและลงน้ำหนัก ♬ การอ่านโน้ตบน Keys (กุญแจ) ต่าง ๆ และบรรทัด 5 เส้น ♬ การอ่านจังหวะโน้ต ♬ การเข้าใจสัญลักษณ์ของโน้ตดนตรี ♬ ฝึกเล่นเพลงอย่างง่าย ♬ ฝึกจับคอร์ดและเข้าใจสัญลักษณ์คอร์ด ﹉ 【BONUS นักเรียนเรียนดี】 ★ เทคนิคการฝึก Sight Reading ★ เทคนิคการแตกคอร์ดและ Improvisation

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 【สอนเปียโน】ระดับพื้นฐานและการเล่นคอร์ด (Accompaniment)

  • 1. นักเรียนติดต่อลงทะเบียนเรียน
  • 2. ระบุวัน-เวลา และชั่วโมงเรียนที่ต้องการเรียน (แนะนำให้เรียนอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละอย่างน้อย 1 ชั่วโมง)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

► Instructing: เริ่มฝึกเรียนทั้งปฏิบัติและทฤษฎีระหว่างการเรียนแต่ละครั้ง (คุณครูจะเน้นการปฏิบัติ (Performance) และนักเรียนต้องทำการบ้านส่ง) ► Guiding: แนะแนวทางการนำเทคนิคมาใช้ในระดับที่สูงขึ้น ► การฝึกเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน: การวางมือและลงน้ำหนัก, การรู้จักตัวโน้ต, บันไดเสียง, การอ่านโน้ตบนบรรทัด 5 เส้นและกุญแจต่าง ๆ จนถึงการอ่านคอร์ด, จับคอร์ด, และการใช้คอร์ดเพื่อเล่น Accompaniment และ Improvisation ► ค่าเรียน 300 บาท/ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
Thithanan

𝙋𝙊𝙎𝙄𝙏𝙄𝙊𝙉𝙎 : Medical (GP) and NLP Practitioner | Tarot Card Reader ◆ 𝙀𝘿𝙐𝘾𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 : Doctor of Medicine (First-Class Honours), Chiang Mai University (ว. 56365) | NLP Practitioner Certification Training, MAX Potentials | StrengthsFinder 2.0® Exploration, Gallup, Inc.

05/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 วัน
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน