รีวิวสินค้า/แบรนด์ลง IG

รายละเอียดการให้บริการ สินค้า สถานที่ท่องเที่ยว รีวิวอาหาร ที่ต้องการให้รีวิว - ลูกค้าส่งสินค้า&บรีฟงาน - เริ่มทำงานตามบรีฟและสโคปงานที่ลูกค้าวางไว้ - ส่ง content และรูปภาพ หรือวีดีโอให้ลูกค้าตรวจ เป็นดราฟงานพร้อมลงงาน -แก้ไขงานตาม comment ลูกค้า (2x) -ลงงานตาม Timeline ที่ลูกค้าวางไว้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รีวิวสินค้า/แบรนด์ลง IG

  • 1. ลูกค้าส่งข้อมูลสินค้าและบรีฟงาน
  • 2. หลังจากได้รับสินค้านั้นเราจะเริ่มถ่าย
ผู้ติดตาม
valentinaptntai
valentinaptntai
10K
แพ็กเกจ
Review Posts (IG POST)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ภาพ และ Content - 1.ถ่ายรูปภาพคู่กับสินค้าหรือ Photo albumลง IG 2.Content/Caption/Hashtag ตามความต้องการของลูกค้า 3.โพสทาง Page IG พร้อมแคปชั่น Hastag ตามบรีฟลูกค้า ***ราคาไม่รวม Boots post คิดตามราคาจริง ***ราคาค่าเดินทางคิดตามจริง ไม่รวมในราคาว่าจ้าง 1,100 บาท ระยะเวลาในการทำงาน 1-3 วัน

ฟรีแลนซ์
Valentina

- Digital Marketing - Science Tutor - Blogger Review

10/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
16 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน