รับบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

1. รับวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลเป็นเอกสารรูปแบบรายงาน โดยใช้โปรแกรมคำนวณทางสถิติ IBM SPSS Statistics Base ในการทำ และการจัดทำรายงานรูปแบบ word และ pdf 2. เมื่อทำงานเสร็จสิ้นจะได้รับไฟล์งานสมบูรณ์ในรูปแบบ .doc และ .pdf ผู้จ้างสามารถขอรับไฟล์เพิ่มเติมจากโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์เพิ่มเติมได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย 3. ผู้จ้างสามารถขอคำปรึกษาหรือหารือเกี่ยวกับการจ้างงานได้ไม่จำกัด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

  • 1. เริ่มต้นสนทนากับผู้จ้าง
  • 2. เริ่มว่าจ้าง และส่งมอบข้อมูลที่ประสงค์ในการวิเคราะห์ ข้อมูล รวมถึงผลลัพธ์ที่ผู้จ้างต้องการ
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สิ่งที่ผู้จ้างจะได้รับจากราคาที่กำหนด ประกอบไปด้วย - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ output SPSS, Excel, และ MS Word - ผู้จ้างสามารถปรึกษาได้ไม่จำกัดครั้ง - จำนวนครั้งที่แก้ไขได้ จำนวน 2 ครั้ง

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS พร้อมสรุปผลเชิงพรรณา
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สิ่งที่ผู้จ้างจะได้รับจากราคาที่กำหนด ประกอบไปด้วย - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ output SPSS, Excel, และ MS Word - ผลสรุปรูปแบบพรรณา (บรรยาย) - ผู้จ้างสามารถปรึกษาได้ไม่จำกัดครั้ง - จำนวนครั้งที่แก้ไขได้ จำนวน 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Warisara

ทิม ปัจจุบันประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประสานงาน มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเอกสาร การเขียนรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มากกว่า 2 ปี และมีความเชี่ยวชาญด้านการแต่งภาพ ทุกประเภท ด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีประสบการณ์การทำงานโดยตรง

04/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
28 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน