รับผลิตงานนำเสนอ / Presentation / ตัดต่อวิดีโอ / คลิปสั้นๆ

1. รับผลิตงานนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Power Point อย่างง่าย และ Advance 2. รับตัดต่อวิดีโอ และคลิปสั้นๆ ตามความต้องการของลูกค้า 2. เมื่อทำงานเสร็จสิ้นจะได้รับไฟล์งานสมบูรณ์ในรูปแบบ mp4, (.pptx) และ .pdf หรือตามผู้จ้างต้องการ (ผู้จ้างสามารถขอรับไฟล์เพิ่มเติมจากโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์เพิ่มเติมได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย) 3. ผู้จ้างสามารถขอคำปรึกษาหรือหารือเกี่ยวกับการจ้างงานได้ไม่จำกัด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับผลิตงานนำเสนอ / Presentation / ตัดต่อวิดีโอ / คลิปสั้นๆ

  • 1. เริ่มต้นสนทนากับผู้จ้าง
  • 2. เริ่มว่าจ้าง และส่งมอบข้อมูลที่ประสงค์ในการวิเคราะห์ ข้อมูล รวมถึงผลลัพธ์ที่ผู้จ้างต้องการ
แพ็กเกจ
ผลิตสื่อนำเสนอ PowerPoint Presentation
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รับออกแบบ Powerpoint Presentation ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เริ่มต้น 1000 บาท/ 10-20 Slide *** (จำนวน Slide รวมปกหน้าและปกหลัง) - ลูกค้าสามารถแจ้งรูปแบบที่ต้องการได้ - ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ .ppt .pdf .jpg (สามารถแจ้งได้) - ใส่ Effect Free!! (สามารถแจ้งได้) - ใช้เวลา 2-3 วัน สำหรับงานปกติ - ผู้จ้างสามารถปรึกษาได้ไม่จำกัดครั้ง - จำนวนครั้งที่แก้ไขได้ จำนวน 2 ครั้ง

ผลิตสื่อนำเสนอ PowerPoint Presentation
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สิ่งที่ผู้จ้างจะได้รับจากราคาที่กำหนด ประกอบไปด้วย - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ output SPSS, Excel, และ MS Word - ผลสรุปรูปแบบพรรณา (บรรยาย) - ผู้จ้างสามารถปรึกษาได้ไม่จำกัดครั้ง - จำนวนครั้งที่แก้ไขได้ จำนวน 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Warisara

ทิม ปัจจุบันประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประสานงาน มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเอกสาร การเขียนรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มากกว่า 4 ปี และมีความเชี่ยวชาญด้านการแต่งภาพ ทุกประเภท ด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีประสบการณ์การทำงานโดยตรง

04/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน