จัดทำแบบ SHOP และ AS-BUILT ระบบงานไฟฟ้าและสือสาร

จัดทำแบบ SHOP และ AS-BUILT ระบบงานไฟฟ้าและสือสาร โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1.จัดทำ LIST OF DRAWING ของโครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจ้าง 2.ทำแผนกำหนดระยะเวลาในการเขียนแบบแต่ละแผ่น แยกเป็นแผนส่ง SHOP และแผนส่ง AS-BUILT 3.เมื่อมีการแก้ไขแบบ SHOP ตามข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมให้ถือว่าเป็นงานเพิ่ม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำแบบ SHOP และ AS-BUILT ระบบงานไฟฟ้าและสือสาร

  • 1. ทำ LIST OF DRAWING เพื่อแบ่งงานที่จะจ้างให้ชัดเจน
  • 2. ทำแผนในการเขียนแบบแต่ละแผ่น เพื่อให้ใช้ทันต่อการติดตั้งหน้างานจริง
แพ็กเกจ
เขียนแบบ SHOP งานระบบไฟฟ้า ขนาด A1 ราคา 5000 บาท/ 5 แผ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 25 วัน

1.PDF FILE. 2.DWG FILE. 3.แก้ไขแบบฟรี 2 ครั้ง กรณีไม่ใช่งานเพิ่มเติม

เขียนแบบ SHOP งานระบบไฟฟ้า ขนาด A2 ราคา 4000 บาท/ 5 แผ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

1.PDF FILE. 2.DWG FILE. 3.แก้ไขแบบฟรี 2 ครั้ง กรณีไม่ใช่งานเพิ่มเติม

เขียนแบบ SHOP งานระบบไฟฟ้า ขนาด A3 ราคา 3000 บาท / 5 แผ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1.PDF FILE. 2.DWG FILE. 3.แก้ไขแบบฟรี 2 ครั้ง กรณีไม่ใช่งานเพิ่มเติม

ฟรีแลนซ์
kittipun

รับเขียนแบบ SHOP DRAWING ไปจนถึงจัดทำ AS-BUILT DRAWING ระบบงานไฟฟ้าและสื่อสาร มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ SHOP DRAWING และจัดทำ AS-BUILT DRAWING มามากกว่า 5 ปี ในโครงการอาคารตามกฏหมายว่าด้วยอาคารสูง ฯลฯ

08/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน