Marketing & Sales Plan

1.วางแผนการตลาดและการขาย 2.จัดหาและค้นคว้าข้อมูล 3.วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด (SWOT) 4.จัดทำโครงการในรูปแบบเอกสาร (Word, PowerPoint) 5.นำเสนอโครงการต่อลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Marketing & Sales Plan

  • 1. ค้นหาข้อมูล
  • 2. วิเคราะห์ข้อมูล
แพ็กเกจ
(ร่าง) ออกแบบโครงการ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แบบโครงการการตลาดและโครงการอื่นๆ 1. (ร่าง) โครงการ_word 2. (ร่าง) รูปแบบนำเสนอ presentation_powerpoint

ปรับและแก้ไขโครงการ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บริการปรับแก้และเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าร้องขอจากแพ็กเกจที่ 1

การส่งมอบงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ 1. โครงการฉบับสมบูรณ์_word 2. รูปแบบการนำเสนอฉบับสมบูรณ์เป็น Presentation_PowerPiont

ฟรีแลนซ์
teerakan

ชอบการเขียนและสร้างการออกแบบโครงการ และการตลาดสำหรับธุรกิจ

02/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
14 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน