Sketch For Success

Scope : ทำภาพ 3D SketcuUP สำหรับทำงานก่อสร้าง ส่งมอบให้กับ คุณลูกค้า ข้อดี : ส่งมอบงานคุณภาพประทับใจ ตรงเวลา Process : รับข้อมูลงาน แล้วทำ โมเดล พิมพ์ส่ง เป็นไฟล์ PDF ขนาด A3 จำนวน 12 ภาพ ได้แก่ 1.แปลน 2 ภาพ 2.รูปด้าน 4 ภาพ 3.รูปตัด 2 ภาพ 4.ภาพ 3 มิติ 4 ภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Sketch For Success

  • 1. ลูกค้า แจ้งรูปแบบงานที่ต้องอย่างครบถ้วนในครั้งแรก ควรทบทวนดูในประเด็น สไตล์ , การใช้งาน , ข้อจำกัด อย่างน้อย 1 รอบ ด้วยการคำนึงถึงตอนเข้าอยู่จริงในชีวิตประจำวัน คนในครอบครัว บ้านใกล้เรือนเคียง และ สรุปเป็นข้อๆ เพื่อตรวจรับงานครบ และ ตรงประเด็น
  • 2. ผู้เขียน รับข้อมูลงานตามที่ คุณลูกค้าต้องการ เป็นข้อๆ แล้วสอบถามและสรุป ให้มีความเข้าใจที่ตรงกันก่อน จีงเริ่มงานใน ระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดไปเป็นวันแรก แล้วส่งมอบผลงาน 3D SketchaUP เป็นไฟล์ PDF ขนาด A3 จำนวน 12 ภาพ
แพ็กเกจ
12 ภาพนั้น ฉันมั่นใจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์งานภาพ 3D SketchUP ขนาด A3 จำนวน 12 ภาพ ได้แก่ แปลน 2 ภาพ , รูปด้าน 4 ภาพ , รูปตัด 2 ภาพ , ภาพ 3D 4 ภาพ ภายใน 7 วัน หากมีการปรับแก้แบบใหม่ 1 ครั้ง เพิ่มเวลา 3 วัน รวม 10 วัน

12+2 ภาพขยายนั้น ฉันม้่นใจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เพิ่มแบบขยาย 3D SketchUP ในจุดที่ คุณลูกค้าสนใจ 2 ภาพ จากเดิม 3,000 บาท ลดเหลือ 2,800 บาท

ฟรีแลนซ์
ธงชัย

ผ่านงาน บ.อสังหาริมทรัพย์ เริ่มรับงานเป็นจ๊อบ จากเพื่อน ที่รู้จัก : เขียน SketchUp Guidline แนวก่อสร้าง , แปลน 2D , ห้องเช่า 16 ห้อง , เสริมเหล็กในโครงสร้าง , บ้านชั้นเดียว ; ทำตาราง Barcut-List ; ประมาณราคา ; จบ ม.ศรีปทุม วิศวกรก่อสร้าง อส.บ.

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน