รับเขียนแบบ ออกแบบ ,ถอดแบบเครื่องจักร,แก้ไขแบบดราฟที่มีอยู่ 2D 3D ด้วย AutoCAD,Solidwork

1.เขียนแบบ ดราฟแบบ โดยผู้ที่จ้างจะต้องมีต้นฉบับ หรือแบบสเก็ตที่จะให้ทำการ ดราฟ หรือเขียนแบบมาให้ หรืองานในจินตนาการ สามารถพูดคุยสั่งงานตามต้องการ 2. ขึ้นรูป 2D 3D ด้วย Solidwork หรือประกอบงานเป็น Model 3D เพื่อแสดงให้เห็นภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบ ออกแบบ ,ถอดแบบเครื่องจักร,แก้ไขแบบดราฟที่มีอยู่ 2D 3D ด้วย AutoCAD,Solidwork

  • 1. รับงานจากลูกค้าต้องการทำงาน เช่น ภาพถ่าย ฟรีเฮนด์ รึเป็นแบบงาน
  • 2. ส่งแบบประเมินราคาให้ลูกค้า และเริ่มขั้นตอนการเขียนแบบร่าง (เพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้ง 2ฝ่าย)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1.เขียนแบบ ออกแบบ Model 3D ส่งตรวจงานเป็นไฟล์ PDF แก้ไขได้ 3 ครั้ง หากเกินกว่าจำนวนข้างต้น ก็ยังสามารถแก้เพิ่มได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามตกลงกัน 2.เอกสารที่จะได้รับคือ ไฟล์ PDF 1 ชุด DWG. 1 ชุด หรือ รูปแบบไฟล์ การนำเสนออื่นๆ ตามตกลงกัน

ฟรีแลนซ์
เทิดศักดิ์มากะเต

ผมนายเทิดศักดิ์ มากะเต เป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 12 ปี ทั้งงานเขียนแบบ ออกแบบ ซ่อมบำรุง และพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรและลงมือปฏิบัติจริงจากที่เขียนแบบ ออกแบบเอาไว้ จึงมีความสามารถทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ และ สามารถทำความเข้าใจกับงานได้รวดเร็วคุยง่าย เข้าใจงาน สอบถามได้ ครับ

08/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน