รับสร้างแบบฟอร์มออนไลน์+ต้นฉบับฟอร์มกระดาษ (แบบสอบถาม/แบบประเมิน/แบบทดสอบ/แบบฟอร์มลงทะเบียน)

สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ (แบบสอบถาม/แบบประเมิน/แบบทดสอบ/แบบฟอร์มลงทะเบียน) โดยใช้ Google Form หรือ Microsoft Form และต้นฉบับฟอร์มกระดาษ (ไฟล์ Word หรือ PDF) ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท ลูกค้าสามารถเลือกธีมและใส่ภาพประกอบได้ โดยเราจะเลือกออกแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาของฟอร์ม และตรงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้แบบฟอร์มออนไลน์ที่สวยงาม น่าสนใจ พร้อมข้อคำถามที่สามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมที่สุด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้างแบบฟอร์มออนไลน์+ต้นฉบับฟอร์มกระดาษ (แบบสอบถาม/แบบประเมิน/แบบทดสอบ/แบบฟอร์มลงทะเบียน)

  • 1. ลูกค้าแจ้งความต้องการของแบบฟอร์ม ได้แก่ รูปแบบฟอร์ม ข้อมูลและเงื่อนไขการทำงานภายในแบบฟอร์ม
  • 2. ฟรีแลนซ์พิจารณาความต้องการของลูกค้า และสอบถามเพิ่มเติมก่อนตกลง
แพ็กเกจ
ทำแบบฟอร์มออนไลน์ (Microsoft Form หรือ Google Form)+ต้นฉบับฟอร์มกระดาษ (Word/PDF)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ลูกค้าสามารถเลือกโปรแกรมที่ใช้ทำแบบฟอร์ม คือ Microsoft Form สามารถเลือกธีม ภาพพื้นหลังให้เข้ากับเนื้อหาของแบบฟอร์มได้ หรือ Google Form ไม่สามารถใส่ภาพพื้นหลัง แต่ใส่ภาพที่หัวแบบฟอร์มได้ - จำนวนคำถาม ไม่เกิน 20 ข้อ/ฟอร์ม หากต้องการเพิ่ม ข้อละ 5 บาท - หากต้องการภาพประกอบ สามารถส่งไฟล์ภาพมาได้ หากไม่มีไฟล์ภาพ จะหาภาพประกอบให้ตามความเหมาะสม - ลูกค้าจะได้รับแบบฟอร์มออนไลน์ (แชร์ Link แบบฟอร์มออนไลน์แบบแก้ไขได้ และ QR code เพื่อเข้าถึงแบบฟอร์ม) และแบบฟอร์มต้นฉบับกระดาษ (ไฟล์ Word หรือ PDF)

ฟรีแลนซ์
PimThuntiwa

จบการศึกษาปริญญาตรีและโทในสาขาสารสนเทศศึกษา ปัจจุบันเป็นบรรณารักษ์ มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ การจัดการเอกสารโดยใช้โปรแกรม Office การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล การออกแบบสื่อนำเสนอสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

10/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
24 ครั้ง
ขายได้
9 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน