รับแปลบทคัดย่อ การบ้าน และงานอื่นๆ

-แปลงานจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นไทย -แปลบทคัดย่อ งานวิชาการ ข้อความสั้น-ยาว การบ้านภาษาอังกฤษ และงานอื่นๆ -มีประสบการณ์การทำงาน (AuPair) ในประเทศสหรัฐอเมริกา -เรียนจบและทำงานทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมามากกว่า 5 ปี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลบทคัดย่อ การบ้าน และงานอื่นๆ

  • 1. ประเมินเนื้อหาของงาน ขอบเขต และรายละเอียดต่างๆ
  • 2. ประเมินราคางาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เอกสารที่ได้รับการแปลแล้ว ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf. อย่างละ 1 ไฟล์ แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง (ถ้ามี) ระยะเวลาทำงานขั้นต่ำ 1 วัน ขึ้นอยู่กับเนื้องาน

ฟรีแลนซ์
Supasorn

- เรียนจบและทำงานทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมามากกว่า 5 ปี - ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาประยุกต์ (มศว) - มีประสบการณ์การทำงานเป็น AuPair ในประเทศสหรัฐอเมริกา

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน